Evaluering: Psykoterapeutisk guide til behandling af mennesker med kognitive handicap udsat for seksuelle overgreb

Rambøll Management Consulting2014

Socialstyrelsen har i samarbejde med Center for Voldtægtsofre (Aarhus) og Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet (København) udviklet og afprøvet en guide til psykoterapeutisk behandling af mennesker kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat for et seksuelt overgreb.

Rambøll Management Consulting har gennemført en evaluering af behandlingen. Evalueringen baserer sig på 25 behandlingsforløb, og viser bl.a., at klienterne har oplevet en positiv effekt på tværs af de følgevirkninger, der typisk kan spores efter seksuelle overgreb. Efter behandlingen er klienterne i mindre grad påvirket af følgevirkningerne, når man sammenligner med deres situation inden de kom i behandling. Eksempelvis oplever klienterne, at de har det bedre i deres hverdag, sover bedre om natten, og kan klare langt flere ting selv.


 
Hent publikationen