Sund seksualitet hos mennesker med udviklingshæmning

Alle har ret til at have en seksualitet. Mennesker med handicap skal have mulighed og rammer for at udvikle et sundt og dejligt seksualliv - og samtidig lære om retten til at sige nej.

Det er blandt andet personalet og ledelsens rolle på fx specialskoler, bo-og dag- og døgntilbud at bidrage til at understøtte dette gennem seksualundervisning og vejledning.

Mennesker med handicap skal have mulighed for at finde ud af, hvad de kan lide og ikke lide, hvad der er i orden, og hvad der ikke er i orden.

Kontakt

Sine Jongdahl Kolind Møller
Specialkonsulent