Kursus i medborgerskab til voksne med udviklingshæmning

Kurset er udviklet til voksne med udviklingshæmning, som har betydelige funktionsnedsættelser, og som er tilknyttet aktivitets- eller beskæftigelsestilbud efter servicelovens §§ 103 og 104.

Formålet med kurset er, at voksne med udviklingshæmning i højere grad kender deres rettigheder og udøver dem, kan tage beslutninger om eget liv og være medbestemmende i de nære fællesskaber og i samfundet generelt. Kurset varer 4 uger og er bygget op omkring 4 centrale temaer. Et tema svarer til en kursusuge.

Materialet er udarbejdet, så medarbejdere på aktivitets- og beskæftigelsestilbud kan afholde et kursus i medborgerskab for kommunens borgere med udviklingshæmning.

Materialet er overskueligt opbygget og guider underviserne igennem hver enkelt undervisningsdag og hver enkelt øvelse.

Kursusmateriale: Medborgerskab til voksne med udviklingshæmning

Overvejer du at starte et kursusforløb i medborgerskab, er det en god idé at læse kursusvejledningen først. Kursusvejledningen indeholder en introduktion til kursusforløbet og materialerne og videregiver erfaringer og gode råd om forberedelse og gennemførelse af kurset.

Kursusvejledningen indeholder desuden en oversigt over de materialer, der skal bruges – både dem, der stilles til rådighed i materialet, og dem, du selv skal skaffe.

Det centrale element i kursusvejledningen er programmet for de enkelte kursusdage og en beskrivelse af indholdet af hver enkelt øvelse. Det er underviserens drejebog.

Kursusvejledning: Kursus i medborgerskab til voksne

Kursusmaterialerne er udviklet i tæt samarbejde med 10 kommunale tilbud. Erfaringerne og resultaterne fra afprøvningen er samlet i en rapport.

Der hører PowerPoints til hvert tema samt en række kursusmaterialer. Materialene findes både i pdf-filer og i åbne filformater (Word eller PowerPoint), så underviserne kan arbejde med materialet og tilpasse det til kursusdeltagerne.

Tema 1: Jeg bestemmer - kursusmateriale, medborgerskab

Tema 2: Vi bestemmer - kursusmateriale, medborgerskab

Tema 3: Med i samfundet - kursusmateriale, medborgerskab

Tema 4: Demokrati og indflydelse - kursusmateriale, medborgerskab

Rapport: Kursus i medborgerskab - erfaringer og resultater

Baggrund for kursus i medborgerskab

Kursus i medborgerskab til voksne med udviklingshæmning er resultatet af et SATS-puljeprojekt under SATS-puljeaftalen 2014.

Kurset er en videreudvikling af det tidligere materiale: Undervisningspakke i medborgerskab (Socialstyrelsen i 2013), som primært er målrettet unge med kognitive funktionsnedsættelser på STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Kursus i medborgerskab – til voksne med udviklingshæmning er tilpasset en bredere målgruppe af voksne med udviklingshæmning, der er tilknyttet tilbud efter servicelovens §§ 103 og 104. Materialet er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med 10 tilbud (SEL §§ 103 og 104).

Kontakt

Lars Gemmer
Socialfaglig konsulent