Kursus i medborgerskab til voksne - kursusvejledning

Socialstyrelsen2015

Vejledning til kursus i medborgerskab for voksne med udviklingshæmning. Kursusvejledningen henvender sig til medarbejdere og ledere på tilbud for målgruppen.

Kursususvejledning til kursus i medborgerskab for voksne med udviklingshæmning. Kurset skal give deltagerne mulighed for at få viden om medborgerskab og forstå deres egne rettigheder som borgere.

Kurset består af et 4-ugers kursusforløb, som er struktureret i 4 temaer: Jeg bestemmer, Vi bestemmer, Med i samfundet og Demokrati og indflydelse.  Vejledningen gennemgår hele kurset.

Kursusvejledningen henvender sig til medarbejdere og ledere på tilbud efter servicelovens §§ 103 (beskyttet beskæftigelse) og 104 (aktivitets- og samværstilbud.

Ud over kursusvejledningen er der udarbejdet et stort kursusmateriale. Det består  bl.a. af rollespilsoplæg, kopiark til øvelserne, spil m.v. 


 
Hent publikationen

 

Få adgang til hele kursusmaterialet

Kursus i medborgerskab - erfaringer og resultater