Medborgerskab for unge og voksne på STU

Undervisningspakken skal bidrage til, at mennesker med kognitive funktionsnedsættelser får mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder om medborgerskab og egne rettigheder. Pakken er målrettet unge og voksne med kognitive funktionsnedsættelser på STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse), VSU (Voksenspecialskoler), højskoler m.v.

Undervisningspakken henvender sig til undervisere, pædagoger og andre, der varetager opgaver i forhold til undervisning af unge og voksne med kognitive funktionsnedsættelser.

Undervisningspakken

Udvalgt som Innovativ Praksis 2015

Undervisningspakken har opnået international anerkendelse, da den blev udvalgt som innovative praksis af Zero project i 2015.

Begrundelsen for udvælgelsen lød:

Exemplary in the areas of innovation, impact, chances of long-term growth and success, and scalability, Study kit about citizenship and personal rights (Undervisningspakken i medborgerskab) is outstanding in providing a practical solution to approve accessibility for persons with disabilities.

Indhold i undervisningspakken

Undervisningspakken består af et 4-ugers undervisningsforløb, som er struktureret i 4 temaer:

Tema 1: Individ og rettigheder
Tema 2: Aktiv samfundsborger
Tema 3: En del af samfundslivet
Tema 4: Demokrati og indflydelse.

Undervisningspakken består af:

  • Introduktion til undervisningspakken
  • Vejledning og program
  • Materialer i form af undervisningsoplæg, og supplerende materialer, som blandt andet begrebskort, situationskort og spørgsmålskort.

Det en god idé at begynde med at læse "Introduktion til undervisningspakken", der introducerer til forløbet og videregiver erfaringer og gode råd i forhold til anvendelse af undervisningspakken.

Under hvert tema er en vejledning og program for det enkelte tema. Vejledning og program indeholder programmet for de enkelte kursusdage og en beskrivelse af hver enkelt øvelse. Det er underviserens drejebog.

Desuden indeholder den en oversigt over de materialer, der skal bruges – både dem, der stilles til rådighed i materialet, og dem, du selv skal skaffe.

Til hvert tema hører også et undervisningsoplæg samt en række kursusmaterialer. Oplæg og supplerede materialene findes både i pdf-filer og i åbne filformater (Word eller PowerPoint), så underviserne kan arbejde med materialet og tilpasse det til kursusdeltagerne.

Baggrund

Undervisningspakken i medborgerskab er en del af satspuljen 2008. Undervisningspakken er i 2015 videreudviklet og tilpasset målgruppen voksne med udviklingshæmning på aktivitets- og beskæftigelsestilbud.

Det nye materiale hedder "Kursus i medborgerskab – til voksne med udviklingshæmning". Undervisningspakken er udviklet i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner for unge og voksne med kognitive funktionsnedsættelser.

Kontakt

Lars Gemmer
Socialfaglig konsulent