Undervisningspakke i medborgerskab

Socialstyrelsen2012

Til unge og voksne med kognitive funktionsnedsættelser på STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse), VSU (Voksenspecialskoler), højskoler m.v.

Undervisningspakken skal bidrage til, at mennesker med kognitive funktionsnedsættelser får mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder om medborgerskab og egne rettigheder. Undervisningspakken består af et 4-ugers undervisningsforløb, som er struktureret i 4 temaer.

Temaerne er:
Tema 1: Individ og rettigheder
Tema 2: Aktiv samfundsborger
Tema 3: En del af samfundslivet
Tema 4: Demokrati og indflydelse


 
Hent publikationen