Børn og unge med indflydelse

Unge med handicap skal som andre unge have mulighed for at deltage i samfundet og træffe egne valg.

Børn og unge med handicap er eksperter, når det gælder deres eget liv. De kan bidrage med værdifuld viden om, hvilke ønsker, drømme og forventninger de har, og hvordan deres behov tilgodeses. Børn og unge har ret til at blive inddraget i spørgsmål, der vedrører dem.

For mange børn og unge med handicap gælder det samtidig, at de har behov for støtte for at kunne omdanne drømme til virkelighed og udfolde sig som andre på deres alder. Det stiller særlige krav til fagfolk og politikere om, at også denne gruppe får mulighed for at blive hørt og få indflydelse.

Hvad er selvbestemmelse?

Få gode råd fra Udviklingshæmmedes Landsforbund om, hvordan unge kan få større indflydelse. 

www.ulf.dk 

Kontakt

Lars Gemmer
Socialfaglig konsulent