Årsager til udviklingshæmning

Der kan påvises en årsag hos ca. 70 % af mennesker med sværere udviklingshæmning, mens det kun er muligt i ca. 50 % af de lettere tilfælde.
Når et barn får diagnosen udviklingshæmning, er det ikke altid muligt at finde årsagen.

Tegn på udviklingshæmning vil som oftest være mangelfuld eller langsom udvikling af et barns motoriske evner, sproglige og sociale kompetencer eller evner til selvhjælp. 

WHO har opstillet en inddeling af årsagsfaktorer, som også følges i Danmark. Denne inddeling skelner mellem årsager, der er opstået før, under og efter fødslen. 

Kendte årsager til udviklingshæmning:

  • Arvelige faktorer (visse stofskiftesygdomme og arvelige kromosomfejl).
  • Kromosomfejl.
  • Skader, der er opstået i fostertilstanden, fx overdreven alkoholindtagelse og rygning, stofmisbrug eller infektionssygdomme hos moderen.
  • Iltmangel under fødslen.
  • For lav fødselsvægt som følge af for tidlig fødsel.
  • Psykosociale årsager (manglende motorisk, social og sproglig stimulation).
  • Hjerneskade opstået efter fødslen på grund af sygdom eller ulykke.

Kontakt

Lars Gemmer
Socialfaglig konsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30