Aktivitet og ledsagelse

Flere kommuner iværksatte i 2015-2017 nye initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap. Læs om erfaringerne fra satspuljeprojektet.

Over 30 initiativer blev iværksat og afprøvet i næsten lige så mange kommuner i perioden 2015-2017. De var alle rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap. Initiativerne var meget alsidige, men havde det tilfælles, at voksne mennesker med handicap, der ikke kunne færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, blev tilbudt bedre mulighed for et aktivt og selvstændigt liv med øget inklusion i samfundet som mål. 

Der var blandt andet fokus på brugen af frivillige, både med og uden handicap, personer med handicap som aktive deltagere og medspillere i lokalsamfundet og fællesskaber på tværs af støttetilbud, kommuner og frivillige. Du kan læse om erfaringerne her på siderne.