Ferie-boligbyt for mennesker med handicap

Bostederne Lynghuset og Skansebakken byttede boliger i en ferie. Det gav en gruppe borgere med handicap mulighed for at holde ferie et nyt og spændende sted.

Bostederne Lynghuset i København og Skansebakken i Vejle valgte at bytte boliger og bruge hinandens bosteder som feriested. På den måde var det blevet muligt for en gruppe voksne borgere med handicap at komme på ferie i egnede rammer, ledsaget af egen socialpædagogisk støtte.

Borgerne fra Skansebakken i Vejle skiftede naturen ud med strøgbesøg og seværdigheder i storbyen, samt en særlig forestilling, arrangeret af Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK).
Og for borgerne fra Lynghuset i København var ferien fyldt med rapelling, kajaksejlads og et besøg i Givskud Zoo.

Formålet med projektet var at afprøve nye ferieformer, så borgerne blev ligestillet med andre borgere i at kunne bytte sin bolig til ferieformål.

Ved denne form for ferieboligbyt mellem to bosteder kunne borgeren udnytte de specialiserede faciliteter og hjælpemidler, der er i boligen og på bostedet og den faglige ekspertise. Formålet var også at afprøve mulighederne for at øge borgernes muligheder for netværksdannelse gennem den nye ferieform.

Bostederne Lynghuset i København og Skansebakken i Vejle havde gennem noget tid haft et godt forhold. På begge bosteder var borgerne multihandicappede udviklingshæmmede over 18 år.

Skansebakken var særligt interesserede i Lynghusets erfaringer med økologisk mad og inddragelse af rum og borgerne i madlavningen, og på denne baggrund blev kontakten skabt. 

På begge bosteder havde de vanskeligheder med at finde egnede ferieboliger for borgerne, som de ikke allerede havde været på flere gange. Hvad kunne man så gøre? Man fandt nogle borgere på begge bosteder, som var oplagte til at bytte boliger med hinanden i en ferie. 

På den måde blev det muligt for en gruppe borgere at komme på ferie i egnede rammer, ledsaget af egen socialpædagogisk støtte, og hvor alt inventar, rutiner, andet personale, nattevagt m.v. var på plads. 

Samtidig kom borgerne til helt nye omgivelser med mulighed for nye oplevelser i deres ferie – der var stor forskel på at være i et naturskønt område med udendørs naturoplevelser som ved Skansebakken, og på at være midt i storbyens puls med de mange udbud af udflugtsmål og cafeer i København. På den måde fik alle en meget anderledes ferieoplevelse. 

Begge steder sendte fire borgere afsted i en uge. Dog blev den ene syg i sidste øjeblik, så Lynghuset måtte finde et ledigt værelse til den fjerde feriegæst fra Skansebakken – men det løste sig. 

Sådan gør I:

 • Find et egnet sted at samarbejde med, og drøft præmisserne for samarbejdet – eksempelvis hvor mange skal afsted/ bytte bolig, hvad stiller værterne til rådighed, om man blot ”bytter økonomi” m.v. 
 • Hold et personalemøde på hjemstedet og find frem til, hvilke borgere I vil tilbyde at tage med ud fra følgende præmisser: 
 1. Det første hold må gerne være nogle af de mere ”robuste” borgere, så de kan klare, at alt skal afprøves første gang. 
 2. Indhent tilladelse/godkendelse fra borgeren eller værge.
 3. Lav et match af borgere, der skal bytte bolig. 
 4. Lav en beskrivelse af borgerne – og hvad de har brug for af hjælpemidler, herunder hvilke kommunikationshjælpemidler borgeren bruger, som nattevagten kan bruge? (Skansebakken havde ”Sådan hjælper du mig bedst”-mapper, som de fremsendte inden besøget, og desuden medbragte på hver enkelt borger). 
 5. Send ernæringsplaner frem i forvejen, hvis nødvendigt – fx ved synkebesvær og fortykningsmidler til drikkevarer.
 6. Udveksl i det hele taget alle relevante informationer – telefonnumre på nattevagter, kost, hjælpemidler, kommunikationsbesvær m.v. Hold eventuelt et møde om, hvilke informationer der skal udveksles, og hvad både værtssted og gæster har brug for at vide i forvejen.
  Det kan også indbefatte, hvilke gode muligheder der er for ture med borgerne på feriestedet, hvor egne borgere plejer at være glade for at komme, hvor det er forholdsvist let at komme frem, hvilke aktiviteter der er i området på tidspunktet osv.
 7. Sørg eventuelt for, at der sker noget nyt og anderledes, som AFUKs forestilling. 
 8. Sørg for indkvartering til personalet. Det må gerne være på stedet, og ellers tæt på. 
 9. Sørg for at have en plan B parat, hvis en af borgerne ikke kan komme med alligevel (ved sygdom eller andet), og der derfor ikke er det forventede antal boliger at bytte med – det kan være indretning af fysioterapilokale til soveværelse eller andet.

Ferieoplevelserne

I København fik feriegæsterne oplevet storbyen, Strøget og flere seværdigheder. På Skansebakken fik de store naturoplevelser, såsom rapelling, kajaksejlads, Givskud Zoo og at ”kælke” ned af en græsbelagt bakke.

Lynghuset havde lavet en aftale med AFUK (Akademiet for Utæmmet Kreativitet), der havde udarbejdet en særlig forestilling for målgruppen, hvor alle var inviteret med, også de faste beboere, personale og pårørende. AFUK tog dagen efter til Skansebakken og gentog forestillingen der.

Borgerne og de pårørendes erfaringer

Borgerne havde alle et rigtig godt ophold med nye indtryk og oplevelser. Ferieopholdene var præget af grin, og borgerne udviste stor tryghed og tillid, øget appetit samt villighed til at kaste sig ud i nye oplevelser.

Også mødet mellem feriegæsterne og værtsstedets faste borgere var en god oplevelse. De pårørende til de borgere, som deltog i ferien, kunne efterfølgende mærke deres glæde ved ferieopholdet og en fornyet energi.

Personalets erfaringer

Personalet beskrev feriebolig-byttet som en stor succes. Vigtigt var det, at alle følte sig meget velkomne på begge værtssteder, og at samarbejdet omkring planlægningen, op til ferien, foregik i tæt dialog. Desuden oplevede de det som utrolig rart, at der på værestedet var hjemmevant personale og nattevagter, så de kunne koncentrere sig om deres ”egne” borgere.

En sidegevinst for personalet var, at de blev inspireret af at se, hvordan man gjorde tingene på et andet bosted. I dag er det lettere bare at ringe hinanden op for faglig sparring. Desuden ser de nu på muligheden for at lave personale-byt, så de kan komme i praktik hos hinanden.

Skansebakken og Lynghuset vil gentage feriesuccessen. De arbejder også på at åbne op for et samarbejde om feriebolig-byt med andre nordiske lande - og på sigt andre europæiske lande. De drømmer om at lave en hjemmeside med feriebolig-byt.

 • Byttet skal gerne være med samme målgruppe, så faciliteter og personalet er på plads.
 • At indhente tilsagn fra alle involverede borgere eller værger.
 • At der i nogle kommuner er regler for brug af hinandens personlige ejendele, fx madrasser.
 • Bosteder har forskellige normer, så personalet skal være åbent for at prøve noget nyt.
 •  Byttet skal gerne være med samme målgruppe, så faciliteter og personalet er på plads..
 • At indhente tilsagn fra alle involverede borgere eller værger. 
 • At der i nogle kommuner er regler for brug af hinandens personlige ejendele, fx madrasser. 
 • Bosteder har forskellige normer, så personalet skal være åbent for at prøve noget nyt.