Indsatser til mennesker med udviklingshæmning, der har et misbrug

Her kan du læse om, hvad pædagoger og behandlere kan gøre for at yde den bedst mulige indsats i mødet med mennesker med udviklingshæmning, der har misbrugsproblemer.

Det er en stor faglig udfordring at yde den bedst mulige socialfaglige indsats til mennesker med udviklingshæmning, der har et misbrug.

Som pædagog

Som pædagog kan det være svært at afgøre, hvornår man skal gribe ind og hvordan. Du har måske også prøvet at søge hjælp i det lokale misbrugscenter uden held. Her kan du få viden, inspiration og metoder til, hvordan du kan hjælpe.

Er du pædagog? Læs mere om, hvad du kan gøre for misbrugere med udviklingshæmning

Som behandler

Forebyggelseskonsulenter og behandlere i alkoholbehandlingssystemet er en uundværlig del af indsatsen for mennesker med udviklingshæmning med alkoholproblemer. Det er her, at ekspertisen og erfaringen med at motivere og skabe forandring blandt alkoholikere, findes.

Er du behandler? Læs mere om, hvordan du kan gøre for misbrugere med udviklingshæmning

Prototypemodel for helhedsorienteret indsats

I et screeningprojekt, afsluttet i marts 2022, har Metodecentret afdækket den nyeste, relevante viden på området for Social- og Boligstyrelsen.

I screeningsrapporten gives et bud på en prototypemodel på en helhedsorienteret behandlings- og støtteindsats til voksne med udviklingshæmning og et problematisk forbrug af rusmidler. Modellen forventes modnet og afprøvet yderligere i de kommende år.

Hent rapporten "Udviklingshæmning og problematisk forbrug af rusmidler"

Kontakt

Lars Gemmer
Socialfaglig konsulent