Temaer i aktivitet og ledsagelse

Hvad enten det var brug af frivillige eller aktiviteter inden for kultur, idræt eller ferieture, så var der gode råd og erfaringer at hente fra projekterne under aktivitet og ledsagelse.

På tværs af initiativerne under projektet var der flere erfaringer og temaer, der gik på tværs. Det handlede især om: brugen af frivillige, ferieture, idræt, sundhed og fritidsliv samt om kultur og lokalmiljø. Erfaringerne inden for hvert af disse temaer beskrives her.  

Hvad skal I tænke over, når I rekrutterer frivillige? Læs om Nye vejes erfaringer med frivillige. 

Brug af frivillige i projekt Nye veje 

Hvad skal I være særligt opmærksomme på, når borgere med handicap skal på ferie? Læs om Nye vejes erfaringer med ferieture.

Ferieture i projekt Nye veje

Idræt, sund mad og oplevelser i det fri er for alle! Læs om Nye vejes erfaringer med idræt, sundhed og friluftsliv. 

Idræt, sundhed og friluftsliv i projekt Nye veje

Aktiviteter og kulturtilbud i lokalområdet kan gøre det lettere at blive en del af lokalmiljøet. Læs om Nye vejes erfaringer med kultur og lokalmiljø.

Kultur og lokalmiljø i projekt Nye veje