Projekt Nye vejes erfaring med kultur og lokalmiljø

Når lokalsamfundet og borgerne lærte hinanden bedre at kende, viste erfaringerne fra flere af Nye vejes projekter, at borgerne i stigende grad deltog i det lokale foreningsliv. De tilegnede sig også nye sociale og praktiske kompetencer.

Deltagelse i det lokale kultur- og samfundsliv kan byde på mange gode oplevelser for borgere og medarbejdere. En stor del af de deltagende projekter valgte da også at bruge de muligheder for aktiviteter og kulturtilbud, der lå i nærheden.

På den måde fik borgerne et øget kendskab til deres lokalmiljø og fik i højere grad mulighed for at blive en del af det. Her deltog de nemlig, sammen med borgere med og uden handicap, med udgangspunkt i oplevelser med fx musik og sang, dyr, kirker, spejderture, fisketure, skønhedsaftener og meget mere.

Borgere med handicap fik mod på at prøve nyt

Aktiviteterne kunne også være med til at give nogle borgere mod på at deltage i arrangementer i det offentlige rum, som de ellers ikke havde turdet.

Et af projekterne nævnte, at de ikke altid behøvede lave store medarbejderkrævende arrangementer, men kunne bruge de eksisterende aktiviteter i byen – med stor succes.

Flere projekter alliererede sig med fritids- og kulturlivet, blandt andet foreninger i lokalområdet. Her var det vigtigt, at foreningerne engagerede sig og så, at de kunne gøre en forskel, samtidig med at de selv lærte noget nyt om fx at formidle kunst- og kulturoplevelser til forskellige grupper af befolkningen.

I Nye vejes projekter var det vigtigt at:

  • Der var en tovholder blandt medarbejderne og stor ledelsesmæssig bevågenhed på bostedet.
  • Der blev fundet en ildsjæl i lokalsamfundet, der kendte ”alle” og ville være med til at drive projektet.
  • Alliere sig med andre, fx andre forvaltninger i kommunen og/eller centrale organisationer - og at have en fast kontaktperson hos alliancepartneren. På den måde kunne man have en arbejdende projektgruppe, der tilsammen havde kendskab til både de lokale foreninger og til målgruppens interesser og behov.