Projekt Nye vejes erfaring med brug af frivillige

Erfaringerne fra projekter med involvering af frivillige viste, at det var et stort arbejde at involvere frivillige, men når det lykkedes, var det noget, som bostederne ønskede at fortsætte med.

Det indledende arbejde med at involvere frivillige kan virke omfattende, især hvis det er første gang, man arbejder med frivillige. Man skal desuden være opmærksom på, at de frivilliges involvering også skal passe ind i deres eget liv i øvrigt, og at man ikke på samme måde kan forlange fremmøde som med ansat personale.

Frivilligindsatsen skal derfor planlægges nøje, og der skal være fokus på oplæring og information. Flere har erfaret, at det er hensigtsmæssigt at udnævne en frivilligkoordinator, der bruger noget af sin arbejdstid på opgaven.

Til gengæld bidrager de frivillige til projekterne med gejst, motivation og kendskab til andre områder end personalet. For eksempel er der gode erfaringer med at bruge idrætsforeninger, hvis man gerne vil tilrettelægge sportsaktiviteter for mennesker med udviklingshæmning.

Frivillige kan nogle gange tænke lidt anderledes end personalet, der er sammen med personalet hver dag, og kan have fuldt fokus på at have nogle hyggelige timer sammen. Og frivillige kan give mulighed for aktiviteter, der ellers ikke var tid til.

Der er gode erfaringer med brug af frivillige både med og uden udviklingshæmning.

Rekruttering af frivillige er helt central og kræver særlig opmærksomhed. Enkelte projekter har oplevet vanskeligheder ved at rekruttere frivillige. Alle de projekter, der har gjort brug af frivillige, ønsker at fortsætte og gerne udvide brug af frivillige fremover.  

I Nye vejes projekter var det vigtigt at: 

  • Rekruttere frivillige. Det krævede ofte et opsøgende arbejde og skete fx gennem medieomtale og afholdelse af arrangementer. 
  • Rekruttering af frivillige skete bredt. Der kan også rekrutteres gennem samarbejde med foreninger og organisationer, der i forvejen har frivillige. Frivillige kan også rekrutteres blandt studerende og pårørende. 
  • De frivillige fik en grundig introduktion. 
  • De frivllige havde en kontaktperson,  så de vidste, hvem de skulle kontakte, hvis de havde spørgsmål. 
  • At der var afsat god tid til rekruttering, introduktion og kontakt til de frivillige – det kan være en god idé at udpege en frivilligkoordinator, der har særlig tid til at varetage og koordinere denne opgave. 
  • Have kontakt til frivilligcentre, da de havde tilbud om rådgivning, kurser, lokaler m.m..