Psykoterapeutisk guide til behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb

Socialstyrelsen2014

Denne udgivelse beskriver en psykoterapeutisk guide til behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat for seksuelle overgreb. Den giver en ramme og struktur for, hvordan psykologer kan organisere og gennemføre et behandlingsforløb med klienter i målgruppen.

Guiden er blevet til i forbindelse med et tre-årigt udviklingsprojekt. I den forbindelse har Socialstyrelsen gennemført en international kortlægning af metoder til behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksu­elle overgreb. Med afsæt heri har en gruppe behandlere og faglige eksperter udviklet den psykoterapeutiske guide, som under udviklingsprojektet er afprøvet – og løbende justeret – i behandlingen af 25 klienter mellem 17-51 år.


 
Hent publikationen