Vold og overgreb mod børn

Uanset, om barnet er vidne til eller selv bliver udsat for vold, er der tale om, at barnet er udsat for vold.

Revselsesretten blev afskaffet i 1997. Alligevel bliver mange børn i dag udsat for både fysisk og psykisk vold derhjemme.

Det kan være lige så skadeligt for barnet at være vidne til vold mod eksempelvis dets far eller mor, som hvis det selv bliver udsat for vold.

Nedenfor gives svar på spørgsmålene:

Hvad gør jeg, når jeg har mistanke om vold mod et barn? (Mødrehjælpen)

Hvad gør jeg, hvis jeg skal lave en underretning? (Ankestyrelsen)

Hvad gør jeg, hvis jeg modtager en underretning? (Ankestyrelsen)

SISO

SISO (Videncentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn) i Social- og Boligstyrelsen tilbyder Konsulentbistand i forbindelse med vold og seksuelle overgreb mod børn  til at udvikle, videreudvikle og implementere kommunale beredskaber til at håndtere overgreb mod børn.

Rådgivning hos SISO 

Børn med handicap

Du kan læse mere om seksuelle overgreb mod børn med handicap på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Seksualitet Seksuelle overgreb mod børn med handicap 

Senest opdateret 26-03-2021