Hvorfor går mændene ikke bare?

Når mænd er udsat for partnervold, kan de være bange for ikke at blive troet på, hvis de fortæller andre om volden. De kan også være bekymrede for, at de selv bliver beskyldt for volden.

hvorfor går mændene ikke bare

Voldsudsatte mænd kan have særlige problemer, der hænger sammen med deres køn. Når mænd bliver udsat for partnervold af en kvindelig partner, kan de blandt andet opleve, at det rammer deres maskulinitet.

Det kan også være vanskeligt for mænd at tale om partnervold. Derfor bagatelliserer eller benægter mænd ofte den partnervold, de bliver udsat for.

Når mænd er udsat for partnervold

To undersøgelser finder, at mænd, som er udsat for partnervold, ikke forlader partneren, da manden bl.a.:

  • frygter ikke at blive troet på, fordi det ofte antages, at manden er den voldelige part 
  • er nervøs for selv at blive beskyldt for volden
  • oplever at sagsbehandlere tager kvindens parti i fx samværssager 
  • oplever, at der mangler tilbud målrettet voldsudsatte mænd. 

Mændenes oplevelser afspejles i en dansk undersøgelse, hvor kommunerne vurderer, at tilbud såsom støtte til beskyttelse, støtte til akut bolignød og psykologisk støttebehandling til voldsudsatte mænd (med eller uden børn) er mindre dækkende end tilbud til voldsudsatte kvinder med børn.
Derudover angiver kun få kommuner, at de har særlige kompetencer i forhold til voldsudsatte mænd med og uden børn.

Kilder:

Kortlægning af erfaringer med efterværn og behov for nye støttemuligheder (Rambøll, 2013) (pdf)

Sex Differences in Response to Victimization by an Intimate Partner: More Stigmatization and Less Help-Seeking among Males, Steven Arnocky og Tracy Vaillancourt, 2014

Fælles bekymring for børnene

Ud over forhold der særligt gør sig gældende for voldsudsatte mænd, har mænd og kvinder en række fælles årsager til, at de ikke forlader et voldeligt parforhold.

Fx kan mænd ligesom kvinder være bekymrede for at miste kontakten og samværet med deres børn, hvis de forlader hjemmet.

Nedenfor kan du finde en række fælles årsager til, at både mænd og kvinder ikke bare går:

Årsager til, at den voldsudsatte ikke forlader partneren

 

Senest opdateret 20-05-2020