Omfanget af indbyrdes vold

I en amerikansk kontekst er indbyrdes vold den mest almindelige form for vold i nære relationer. Mænds partnervold er oftest den mest alvorlige.

Vi kender ikke omfanget af indbyrdes vold. Det er svært at måle, og der er ikke lavet en omfangsundersøgelse eller systematisk kortlægning af indbyrdes vold i dansk sammenhæng.

Afhængigt af om man laver store befolkningsundersøgelser eller undersøger udvalgte grupper i samfundet, fx par i parterapi eller kriminalitetsstatistikker, får man forskellige svar på, hvor udbredt fænomenet er.

Der er lavet flere amerikanske studier, og de viser, at indbyrdes vold er den mest almindelige form for vold i nære relationer og forekommer i omkring halvdelen af tilfældene af partnervold. Resultaterne fra de amerikanske studier kan ikke nødvendigvis overføres til Danmark.

Kilder:

  • Rates of Bidirectional Versus Unidirectional Intimate Partner Violence Across Samples, Sexual Orientations, and Race/Etnicities (Langhinrichsen-Rohling, J., Misra, T. A., Selwyn, C. & Rohling, M. L.,2012. A comprehensive review. Partner Abuse, 3, 199- 230)
  • Sex Differences in Aggression Between Heterosexual Partners: A Meta-Analytic Review. (Archer J., 2000. Psychological Bulletin. 126(5); 651-80.)

Køn og indbyrdes vold

Amerikanske undersøgelser peger i forskellige retninger af, hvor ofte det er hhv. manden eller kvinden, der starter volden i parforhold. Kønnet har generelt set en klar betydning ift. partnervold.

Flere studier viser fx, at mænd oftere anvender mere grov vold og er mindre udsat for skade end kvinder. I vestlige lande estimeres kvinder at få påført dobbelt så mange skader sammenlignet med mænd.

En amerikansk undersøgelse viser, at kvinder også udsætter deres mandlige partner for vold, men at volden forårsager færre fysiske skader. Kvinders partnervold er desuden i mindre grad udtryk for et forsøg på at dominere og terrorisere den mandlige partner.

Resultaterne kan ikke nødvendigvis overføres til Danmark.

Kilder:

  • ’Longitudinal model predicting mutual partner violence among white, black, and Hispanic couples in the United States General population’ (Field & Caetano, Violence and Victims, Volume 20, Number 4, October 2005)
  • Michael Kimmel: “‘Gender Symmetry’ in Domestic violence. A Substansive and Methodological Research Review” i Violence Against Women, Vol 8, issue 11, 2002

 

Senest opdateret 11-12-2018