Hvordan skal du handle?

På disse sider kan du finde handleguides for forskellige grupper af fagpersoner, som møder familier med vold.

Hvordan og hvornår skal du handle, når du som fagperson har mistanke om vold i nære relationer?

Her kan du se, hvordan du kan og skal reagere på tegn og signaler på vold - både, hvis du har en mistanke om vold, og hvis du allerede ved, at der forekommer vold.

Du kan blandt andet læse om din skærpede pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis du har mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod et barn.

Du kan også se, hvordan du kan hjælpe voksne, som er udsat for eller udøver vold i familien.

Senest opdateret 14-11-2018