Publikationer

Links til undersøgelser om vold i familien og til inspirationsmateriale om, hvordan du kan hjælpe familier, der lever med vold.

Artikler baseret på god praksis, forskning og statistik om vold mod børn i hjemmet

Vidensportalen - Børn og Unge (Socialstyrelsen)

 

Undersøgelser, strategier og handlingsplaner om vold mod kvinder.

Vold i familien og nære relationer (Ligestillingsafdelingen)

 

Undersøgelser og statistik, metodehåndbøger, pjecer m.m. om vold i familien og æresrelaterede konflikter samt handlingsplaner.

Viden om vold (LOKK)

 

Forskningsrapporter og tal om vold i familien.

Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE)

 

Forskningsrapporter og tal om vold i familien.

Statens Institut for Folkesundhed (SIF)

 

Undersøgelser, håndbøger, vejledninger, undervisningsmaterialer m.m. om vold i familien, herunder om mennesker med handicap.

Vold i Nære relationer (Socialstyrelsen, Sverige)

 

Forskningsrapporter og tal om vold i familien, herunder om mennesker med handicap. Også publikationer om kvindelig omskæring.

Vold og overgreb (Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress, Norge)

 

Bøger og projektrapporter m.m. om behandling af mennesker, der udøver vold, og deres familier.

Alternativ Til Vold (Alternativ Til Vold, Norge)

Senest opdateret 23-03-2020