Hjemmesider om vold i nære relationer

Få et overblik over relevante hjemmesider for dig, der arbejder med vold i familien

Vold mod kvinder og i familien

Beskæftigelsesministeriets side om kønsbaseret vold og chikane, herunder nationale handlingsplaner og relevante links m.m.

Kønsbaseret vold og chikane (Ligestillingsafdelingen) 

Lev Uden Volds tilbud, publikationer, råd til fagfolk m.m. 

levudenvold.dk (Lev Uden Vold)

LOKK's tilbud, viden om vold, råd til fagfolk, publikationer m.m.

lokk.dk (Landsorganisation af Kvindekrisecentre) 

Mødrehjælpens tilbud, publikationer m.m.

moedrehjaelpen.dk (Mødrehjælpen)

Danners tilbud og faglige arrangementer, publikationer m.m.

danner.dk (Danner) 

Svensk hjemmeside om voldsudsatte kvinder med handicap med publikationer, film m.m.

dubbeltutsatt.se (Bräcke Diakoni) 

Voldsforebyggelse i praksis hjemmeside med viden om forebyggelse af vold samt Chris Pooles undervisning og publikationer.

voldsforebyggelse.nu (Voldsforebyggelse i praksis) 

Viden om stalking, Dansk Stalking Centers tilbud om rådgivning, publikationer m.m.

danskstalkingcenter.dk (Dansk Stalking Center)

Vejledning om separation og skilsmisse, skilsmisse uden foregående separation ved vold i parforholdet, forældremyndighed og samvær.

familieretshuset.dk (Familieretshuset)

Voldtægt og seksuelle overgreb mod unge og voksne

Kontaktinformationer til de 9 centre for voldtægtsofre, akut hjælp, brevkasse, viden om konsekvenser af seksuelle overgreb, publikationer m.m.

voldtaegt.dk (Center for voldtægtsofre Århus)

Handlevejledninger ved seksuelle overgreb mod mennesker med handicap, forebyggelse, ressourcematerialer, lovgivning, oversigt over indsatser m.m.

Seksualitet og overgreb (Social- og Boligstyrelsen)

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Erfaring med indsatser, eksempler på kommunale beredskabsplaner, forskning, statistik, artikler.

Vidensportalen (Social- og Boligstyrelsen) 

Brevkasse, temadage, test om du er udsat for vold i dit forhold

brydtavsheden.dk (Bryd Tavsheden)

Børns Vilkårs børnerådgivning og bisidderstøtte

bornetelefonen.dk (Børns Vilkår) 

Børns rettigheder og oversigt over rådgivning m.m

boerneportalen.dk (Børnerådet)

Viden om kærestevold, hjælp til den voldsudsatte og den voldsudøvende, undervisningsmateriale m.m.

forvildmeddig.dk (Det Kriminalpræventive råd) 

Vold mellem kærester (Det Kriminalpræventive Råd)

Senest opdateret 14-04-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her