Undervisning og spil

Undervisningsmaterialer og spil om vold i familien, der er relevante for børn, unge, studerende og dig som fagperson.

Til børn og unge

Undervisningsmateriale med fokus på vold mod kvinder og børn.

Til dig der skriver opgave (Danner)

Undervisningshæfte om kærestevold. Unge mellem 14 og 18 år.

Kærester slår da ikke (Det Kriminalpræventive Råd)

Temaoplæg om kærestevold og vold mod børn.
Til unge fra 13 til 24 år.

Temaoplæg om kærestevold og vold mod børn (Bryd Tavsheden)

Undervisningsmateriale på DVD om bevidstgørelse af børn om egne grænser. Til døve børn og unge fra 4. klasse.

Min krop er min egen (Døveskolernes materialecenter)

Til studerende

Faglig artikelsamling om vold og seksuelle overgreb mod børn.
Til studerende på videregående uddannelser.

SISO's undervisningsmateriale (Socialstyrelsen)


Temaoplæg om vold.
Til studerende på professionshøjskoler.

Temaoplæg om vold (Bryd Tavsheden)

Til fagpersoner

Temaarrangement om forebyggelse og håndtering af partnervold på arbejdspladser.

Til arbejdspladser, konferencer, kommuner m.m.

Teater, oplæg og debat om partnervold (Voldsforebyggelse i praksis)

Senest opdateret 14-04-2021