Personer med handicap der lever med vold

Mennesker med handicap bliver udsat for vold i familien i lige så høj grad som andre, men kan have en sårbarhed, der kræver særlige hensyn.

Hvis du som fagperson møder en person med handicap, skal du handle på samme måde som du ville gøre i enhver anden situation.

Al viden på denne hjemmeside vil derfor også være relevant i mødet med en person med handicap, som lever med vold i familien.

Samtale om vold

Når du har en samtale med en voldsudsat person med handicap, er det vigtigt at fokusere på volden og ikke personens handicap.

Samtalen med personer med handicap

Mødet med en person med handicap

Typer af vold

Personer med handicap bliver hovedsageligt udsat for de samme typer af vold som andre. Dog kan de have en særlig sårbarhed eller afhængighed, der kan resultere i andre typer af vold, møntet på selve handicappet. 

Fysisk vold mod personer med handicap

Psykisk vold mod personer med handicap

Seksuelle overgreb på personer med handicap

Økonomisk kontrol

Reaktioner på vold

Frygten for at blive stemplet og isoleret, kan afholde en person med handicap fra at bryde med en voldelige partner. 

Hvad får personer med handicap til at blive i et forhold med vold?

Tilbud

Udvalgte kvindekrisecentre er særligt indrettet til voksne og børn med handicap.

Oversigt over handicapvenlige krisecentre (LOKK)

Enkelte andre rådgivnings- og behandlingstilbud til voldsudsatte kvinder og mænd er særligt målrettet mennesker med handicap.

Oversigt over tilbud til voldsudsatte personer (Lev Uden Vold)

Senest opdateret 14-04-2021