Mødet med personen med handicap

Når du skal mødes med en person med handicap, kan det for eksempel være nødvendigt at skaffe en tolk.

Få viden om hvordan du hjælper mennesker med handicap der udsættes for vold

Bliver du som fagperson kontaktet af en voldsramt kvinde/mand med et bevægelseshandicap, så vær parat til at møde personen et sted, hvor det er fysisk tilgængeligt.

Hvis personen er døv, kan du skaffe en tolk til mødet.

Mulighed for tolkebistand (Den Nationale Tolkemyndighed)

Vær opmærksom på:

  • Det er den voldsudsatte person, som er hovedpersonen, og hende/ham du skal henvende dig til – ikke den personlige hjælper.
  • Fysiske handicap som svær stammen, spastiske bevægelser og personer, der savler, opfattes fejlagtigt af mange som tegn på nedsat intelligens.

Ud over at møde kvinden/manden, som du vil møde enhver anden person, kan du i guiden ’Det gode møde’ (udgivet af Center for Ligebehandling af Handicappede) få praktiske råd om kommunikation, som kan være med til at lette mødet.

"Det gode møde" (Socialpædagogerne)

Rådene er vejledende, da situationen altid vil være forskellig fra person til person.

Senest opdateret 04-01-2021