Pædagog, dagplejer, skolelærer, sundhedsplejerske eller skoletandlæge?

Læs her, hvordan du opdager tegn og signaler på vold, og hvordan du underretter og handler på en mistanke om vold i familien.

Tegn og signaler

Ser du tegn og signaler på vold hos børn, som du har kontakt med i dit arbejde?

Oversigt over tegn og signaler på vold mod børn (pdf)

Måske viser en af børnenes forældre tegn på at være udsat for vold?

Oversigt over tegn og signaler på vold mod voksne (pdf)

Guide til at handle ved mistanke om vold i familien

Nedenfor kan du finde guides til hvordan du som pædagog, lærer eller studievejleder skal handle ved mistanke om vold i familien. 

Hvad du skal gøre, hvis du er pædagog? (LOKK) 

Hvad du skal gøre, hvis du er lærer eller studievejleder? (LOKK)

Underretning

Som offentligt ansat fagperson har du en skærpet underretningspligt, hvis du har kendskab til eller grund til at antage, at:

  • et barn har behov for særlig støtte
  • et barn er udsat for vold eller andre overgreb

Fagpersoners særlige underretningspligt (Ankestyrelsen)

Vær opmærksom på, at det kan være lige så skadeligt for et barn at være vidne til vold, som selv at blive udsat for vold.

Mistanke eller viden om, at et barn lever med vold i familien, er derfor også omfattet af den skærpede underretningspligt, der er forankret i servicelovens § 153.

Servicelovens § 153 (Retsinformation)

Underretningspligten gælder også, hvis:

  • din viden om vold eller seksuelle overgreb bygger på udsagn fra en tredje person
  • dine kolleger eller din leder er uenige i din vurdering. Underretningspligten er nemlig personlig.
  • der i forvejen er en verserende sag og et samarbejde omkring et barn.

Når du har underrettet:

  • har du krav på en skriftlig kvittering inden seks dage
  • er du ikke part i sagen, men har adgang til - efter anmodning - at få oplyst, om der er sat en undersøgelse eller en foranstaltning i gang.

Hvis du har underrettet kommunen og ikke mener, at den gør nok, har du mulighed for at underrette Ankestyrelsen.

Underretninger om børn og unge (Ankestyrelsen)

Arbejdspladsens parathed til at handle på sager om vold og seksuelle overgreb mod børn

For at kunne træffe den bedste beslutning for familien, er det vigtigt, at du og dine kolleger har en plan for, hvordan I vil handle på en mistanke eller har viden om vold eller seksuelle overgreb, før en sag dukker op.

Alle kommuner har pligt til at have et skriftligt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af sager om overgreb mod børn, ifølge servicelovens § 19, stk. 4. 

Servicelovens § 19, stk. 4 (Retsinformation)

Social- og Boligstyrelsen tilbyder individuelle udviklingsforløb til kommuner, der vil styrke den tidlige opsporing, forebyggelse og håndtering af sager om voldelige og seksuelle overgreb mod børn.

Social- og Boligstyrelsens videnscenter SISO

Specialiseret rådgivning

Voksne, der er udsat for vold, kan ringe til Lev Uden Volds døgnåbne hotline og få specialiseret rådgivning om vold i familien.

Lev Uden Vold nationale hotline (Lev Uden Vold)

Fagpersoner kan få gratis rådgivning fra VISO, hvis kommunen har behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring og/ eller nærmere udredning i særligt komplicerede sager.

Gratis rådgivning til fagfolk fra VISO 

Myndighedernes roller og opgaver, når der er vold i familien

Senest opdateret 23-03-2020