Rådgivningsforløb til kommuner

Social- Boligstyrelsens videnscenter SISO tilbyder rådgivning til kommuner, der gerne vil styrke indsatsen mod vold og seksuelle overgreb.

Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge.

Som voksne og fagpersoner har vi ansvaret for at beskytte børn og unge og bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver opmærksomme og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb.

Det kræver en ledelse, som skaber de optimale organisatoriske rammer og en god kultur, hvor det er muligt at tale om tvivl, dilemmaer og mistanke i relation til overgreb.

Det er ligeledes centralt, at medarbejderne har den tilstrækkelige viden og de rette kompetencer til at forebygge, opspore og håndtere overgreb mod børn og unge.

Få rådgivning

Social- og Boligstyrelsens videnscenter SISO tilbyder gratis rådgivningsforløb til kommuner, der gerne vil styrke deres indsats mod vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Forløbene kan have fokus på alle facetter af indsatsen; forebyggelse, opsporing og håndtering – og tager altid afsæt i den enkelte kommunes udviklingsbehov på området.

Målgruppe

Målgruppen for SISO's rådgivning er chefer, ledere og fagpersoner på kommunens samlede børne- og ungeområde:

  • Ansvarlige chefer for myndighed, skole, dagtilbud, sundhedspleje eller PPR
  • Pædagogiske eller faglige ledere samt den strategiske ledelse
  • Fagpersoner, der varetager konsultative opgaver, for eksempel sundhedsplejen, tandplejen dagplejekonsulenter, PPR, SSP, pædagogiske konsulenter, fremskudte socialrådgivere og AKT-lærere
  • Myndighedsrådgivere, der har myndighedsansvar i børnesager
  • Fagpersoner, der arbejder med børn og unge under 18 år i offentlige og private dagtilbud, på skoler og specialtilbud og i kommunale behandlingstilbud.

Målgruppen sammensættes efter kommunens behov.

Hvis I vil vide mere om Social- og Boligstyrelsens rådgivningstilbud på overgrebsområdet, så kontakt projektleder Lis Toft Madsen på telefon 91 37 02 30 eller på mail litm@socialstyrelsen.dk.

Hvad er SISO?

SISO er et nationalt videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb. SISO er en del af Social- og Boligstyrelsen.

Senest opdateret 03-05-2022

Kontakt

Lis Toft Madsen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her