Tværfagligt samarbejde om skolegang og læring

Skal samarbejdet om skolegang og læring for alvor styrke i kommunerne, så er der en række organisatoriske forudsætninger, som skal være på plads. Det kræver også, at alle omkring børnene eller de unge arbejder i samme retning og ud fra samme mål.

Det kræver et tæt og koordineret samarbejde mellem social- og skoleområdet at understøtte skolegang og læring for børn og unge i udsatte positioner.

Social- og Boligstyrelsen har erfaret, at følgende organisatoriske forhold er væsentlige for, at kommuner med succes kan justere eller implementere nye indsatser og praksisser, der kan bidrage til at styrke udsatte børn og unges skolegang og læring.

Vedvarende ledelsesfokus på flere niveauer

Al udvikling og kulturforandring kræver vedvarende opbakning og fokus fra ledelsen. Ledelsen skal gå forrest og vise vej, hvis en ny indsats fordrer fælles værdier og retningsgivende principper på tværs af skole- og socialområdet.

Samtidig er ledelsesmæssig opbakning på alle niveauer fra kommunalbestyrelsen til ledelsen af den enkelte enhed afgørende for at sikre både ressourcer og forankring. For at sikre tværfaglig koordinering af indsatser og ressourcer er det vigtigt at skabe faste mødefora, hvor ledelsen fra forskellige fagområder mødes og følger op.

Indsatser, der går på tværs af social- og skoleområdet, bør økonomisk forankres både på skoleområdet og socialområdet, da et fælles økonomisk ophæng understøtter fælles fagligt fokus.

Fælles definition af ansvar og handleveje

Langt de fleste tværfaglige indsatser har brug for en tovholder, som kan sikre arbejdsgange, der involverer og inddrager alle relevante parter. Tydelige arbejdsgange skal medføre, at børn og unge oplever kendskab, opbakning og enighed om indsatsen fra alle omkring dem og deres familie.

Det er også væsentligt, at en tovholder kan få sparring om forskellige problematikker, der kan opstå undervejs - fx fra en PPR psykolog, en inklusions- eller AKT-vejleder, en sundhedsfaglig medarbejder, en myndighedssagsbehandler eller en leder.

Erfaringerne bygger bl.a. på Social- og Boligstyrelsens afsluttede projekt om styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge.

Læs mere om projektets indsatsmodel

Kontakt

Miriam Bill
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her