Faglig retning

Social- og Boligstyrelsen har formuleret tre centrale budskaber, der kan sætte en faglig retning for arbejdet med at styrke udsatte børn og unges skolegang og læring

Trivsel og læring er tæt forbundet. At lykkes med en social indsats kræver, at vi lykkes med børn og unges skolegang. At lykkes med udsatte børns læring og skolegang kræver omvendt, at vi lykkes med den sociale støtte. Der er med andre ord behov for sammenhængende indsatser, som tager højde for samspillet mellem faglige, kognitive og sociale faktorer.

Omgivelsernes forventninger og tiltro til barnets faglige kunnen har afgørende betydning for barnets tro på sig selv. Desværre peger viden på, at voksne omkring et barn i en udsat position ofte undervurderer barnets kognitive formåen og har lave forventninger til barnets faglige formåen. Vi skal have høje skole- og uddannelsesforventninger til barnet og arbejde målrettet for, at forventningerne kan realiseres ved at støtte barnet i dets faglige udvikling og skabe positive læringsoplevelser. Vi må ikke søge at hjælpe børn i udsatte positioner ved at ’skåne’ dem fra krav i skolen. Skolegang er ikke synd for børnene.

Det er barnets ønsker og perspektiver for egen læring og udvikling, som danner et fælles udgangspunkt for, hvordan fagprofessionelle i skolen og den socialfaglige indsats sammen og hver for sig kan støtte barnets faglige og sociale udvikling. Fagområder må arbejde sammen ud fra fælles mål for barnets læring og skolegang – mål som udspringer af barnets egne ønsker og behov. Med andre ord begynder den fælles opgave hos barnet.

Kontakt

Miriam Bill
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her