Vold mod børn i Danmark

Fysisk og psykisk vold samt vold i nære relationer kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge.

I 1997 blev forældres revselsesret overfor deres børn afskaffet. Alligevel er en stor del af børn og unge udsat for vold i hjemmet. I 2019 blev det gjort strafbart at yde psykisk vold i nære relationer.

Børn risikerer alvorlige fysiske og psykiske skader, når de udsættes for vold eller er vidne til vold i familien. Det kan være lige så skadeligt for børn at overvære vold mod deres nære, fx deres mødre, som selv at blive udsat for vold.

På Social- og Boligstyrelsens Vidensportal kan du læse mere om temaet vold i hjemmet, herunder bl.a. omfang af vold mod børn og unge i Danmark.

Læs om børn, der oplever vold

Du kan læse om vold i nære relationer og vold mellem voksne på Social- og Boligstyrelsens side om Vold i nære relationer.

Vold i nære relationer og vold mellem voksne

Senest opdateret 03-11-2020

Kontakt

Julia Kim Schweitzer
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her