Børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd har ofte en række problemer ud over den seksuelt grænseoverskridende adfærd. Der kan altså være tale om børn og unge med komplekse problemstillinger, som har brug for en specialiseret indsats.

Børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd er ikke en ensartet gruppe, når man ser på opvækstvilkår, karakteristika og adfærd. Der findes ikke ”et typisk barn” eller ”en typisk ung” med seksuelt grænseoverskridende adfærd. Man kan imidlertid fremhæve nogle generelle fællestræk. 

Kliniske erfaringer fra JanusCentret, der arbejder med udredning og behandling af børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd, peger på, at størsteparten af børnene/de unge i JanusCentret er drenge, der befinder sig i teenageårene. De fleste kommer fra familieforhold, hvor forældrene ikke lever sammen, og ca. 40 procent er anbragt uden for hjemmet.

Svært ved at opbygge ligeværdige relationer

Børnene og de unge kan fremstå umodne og med følelsesmæssige, interpersonelle og sociale vanskeligheder. JanusCentrets undersøgelser viser, at der ofte er tale om børn og unge, som har udfordringer med impuls- og opmærksomhedsstyringen. Mange føler sig socialt usikre og magter ikke at opbygge ligeværdige relationer med jævnaldrende.

Netop vanskelighederne med at indgå i sociale sammenhænge med andre, ikke mindst jævnaldrende, kan føre til social isolation. Den manglende kontakt til jævnaldrende kan medføre, at barnet foretrækker kontakt med nogen, der er yngre end det selv.

Ud over den seksuelt grænseoverskridende adfærd har en del ofte haft en opvækst, hvor de har udvist tegn på manglende tilpasning og trivsel. Flere har følelsesmæssige vanskeligheder og indlæringsvanskeligheder.

Symptom på andre vanskeligheder

Mange af børnene/de unge viser tegn på neuropsykiatriske vanskeligheder, og over halvdelen går i specialklasse eller specialskole. Størstedelen har været udsat for følelsesmæssigt omsorgssvigt i deres opvækst og en tredjedel har selv været udsat for seksuelle overgreb.

Mange af klienterne har udvist seksuelt bekymrende adfærd, ofte gennem flere år, før visitationen til JanusCentret, og omkring 40 procent af børnene med seksuelt krænkende adfærd har haft to eller flere ofre.

En betydelig andel af børnene og de unge har altså flere sammensatte problematikker i tilværelsen, der ikke kun tæller den seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd. Man kan således sige, at den bekymrende eller krænkende adfærd typisk er et symptom på andre vanskeligheder.

Følgende specialiserede behandlingssteder modtager midler på finansloven til rådgivning af fagpersoner samt udredning og behandling til børn og unge med en seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd:

RådgivningsCentret, Aarhus Kommune
www.raadgivningscentret.aarhus.dk

SEBA, Aalborg Kommune
www.seba.aalborg.dk

JanusCentret, København og Odense
www.januscentret.dk

Senest opdateret 15-07-2020

Kontakt

Julia Kim Schweitzer
Specialkonsulent

Hvis du vil vide mere...

Du kan også læse "Den professionelle tvivl", som er et vejledningsmateriale om tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge. 

Den professionelle tvivl

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her