Børn og unge med seksuelt bekymrende eller grænseoverskridende adfærd – Handleveje ved bekymring for et barns seksuelle adfærd

Socialstyrelsen2023

Udgivelsen giver oplysning om seksuelt bekymrende eller grænseoverskridende adfærd hos børn og unge og beskriver forskellige relevante handleveje for fagpersoner på børn- og ungeområdet.

Informationsmaterialet handler om børn, der udviser seksuelt bekymrende eller grænseoverskridende adfærd, og den rolle og det ansvar man som fagperson har for, at børnene får den rette hjælp og støtte.

Materialet henvender sig til dig, der arbejder med børn og unge i alderen 2 til 17 år, og som ønsker at blive klogere på seksuelt bekymrende eller grænseoverskridende adfærd blandt børn og unge.

I informationsmaterialet præsenteres viden om, hvor og i hvilke relationer seksuelt bekymrende og krænkende adfærd adfærd mellem børn kan finde sted, og hvad man som fagperson skal være opmærksom på.

Der præsenteres desuden konkrete handleveje ved bekymring for et barns trivsel. Handlevejene skal hjælpe fagpersoner til at kunne træffe en kvalificeret beslutning om, hvorvidt der skal sendes en underretning til myndighedsafdelingen, eller om der er behov for at justere i det pædagogiske arbejde med et barn eller en børnegruppe, så en uhensigtsmæssig seksuel adfærd ikke udvikler eller gentager sig.

Som supplement til udgivelsen er der lavet en kortfilm (se boks). 

Kortfilm

I kortfilmen vises en konkret case med tilhørende dialogspørgsmål, som kan bruges til at sætte fokus på emnet på din arbejdsplads.

Se filmen på YouTube