Juridiske vejledninger

Udsatte børn og unges skolegang og læring er et tværfagligt felt med forskellige lovgivninger og institutionelle rammer.

Ønsker du at vide mere om de lovgivningsmæssige og institutionelle rammer for arbejdet med udsatte børn og unges skolegang og læring, kan du finde forskellige inspirationskilder her:

Guiden giver et overblik over regelgrundlaget for samarbejder mellem kommuner, når en kommune finder et egnet anbringelsessted eller undervisningstilbud til et barn eller en ung i en anden kommune.

Hent den juridiske guide her

Som supplement til den juridiske guide er der også udarbejdet en video.

Se videoen her og hør mere om den juridiske guide

Lovgivningsguiden er målrettet alle fagprofessionelle omkring anbragte børn og unge i kommunale forvaltninger, på skole- og socialområdet samt ledelse i grundskoler, specialskoler og på anbringelsessteder.

Hent lovgivningsguiden her

Alle plejefamilier, døgninstitutioner og opholdssteder skal understøtte anbragte børns læring. Fem kommunale socialtilsyn fører tilsyn med sociale tilbud. Fra 2023 fører Socialtilsynet også tilsyn med, hvordan anbringelsesstederne understøtter de anbragte børns læring i deres dagtilbud, skolegang og uddannelse.

Læs om de fem kommunale socialtilsyn her

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet seks tilsynsfaglige fokuspunkter, som Socialtilsynet har fokus på i kvalitetsvurderingen af anbringelsesstederne.

Læs de tilsynsfaglige fokuspunkter her

Kontakt

Miriam Bill
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her