Rådgivning

Ønsker I rådgivning om, hvordan I styrker inddragelsen af børn og unge? Videnscenteret tilbyder både rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb. Gennem forløbene er der fokus på både sagsbehandling, det tværfaglige samarbejde i kommunen og ledelse af en styrket praksis for inddragelse. Rådgivningen er gratis.

Social- og Boligstyrelsen og Børns Vilkår tilbyder i et samarbejde rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb. Formålet med rådgivningen er at styrke det kommunale børn- og ungeområde i at inddrage børn og unge i forbindelse med sociale sager, så børn og unge oplever sig reelt inddraget.

Forskning peger på, at en systematisk inddragelse af børn eller unge sikrer børn og unges udvikling, sundhed og trivsel. Når børn eller unges perspektiver sættes i centrum og får indflydelse – i tæt samarbejde med familie og netværk – understøtter det, at der træffes det rette valg af indsats, og der skabes forståelse og ejerskab for beslutningerne, der vedrører deres liv.

Rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløbet tager udgangspunkt i viden og forskning og baserer sig på en læringsorienteret tilgang for både ledere og medarbejdere. For at understøtte kommunens implementering af en styrket praksis for inddragelse sker rådgivningen i samskabelse med kommunen, hvor nye, bedre og langsigtede løsninger skabes i et tæt samarbejde.

Læs mere om Rådgivning- og kompetenceforløbene her

Kontakt

Louise Elisabeth Madsen
Specialkonsulent
Kristoffer Vahl Møller
Specialkonsulent