Erfaringer med rådgivningsforløb

En række kommuner har deltaget i et rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb om styrket inddragelse af børn og unge i egen sag. Nedenfor kan du læse citater fra nogle af de deltagende kommuner om, hvordan kommunerne har oplevet, at forløbet har påvirket deres praksis.

”Før ville man passe på børnene og de unge, skærme dem osv., og det syn er blevet ændret. Vi betragter mere børn som aktive aktører”.

Som del af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv tilbyder Social- og Boligstyrelsen og Børns Vilkår aktuelt kommunerne gratis rådgivning og kompetenceudvikling.

Formålet er at styrke inddragelsen af børn og unge i den kommunale sagsbehandling og i samarbejdet på tværs af almen-, udfører og myndighedsområdet.

Forløbet består af to parallelle spor:

 • En faglig og strategisk rådgivning målrettet chefer, ledere og faglige nøglepersoner
 • Et kompetenceudviklingsforløb målrettet myndighedssagsbehandler og den faglige ledelse.

Den strategiske rådgivning ydes af Social- og Boligstyrelsen, mens Børns Vilkår afholder kompetenceudviklingsforløbet.

Deltag i et rådgivnings- og kompetenceforløb

Kommunernes udbytte

Rådgivningstilbuddet bygger på de positive erfaringer fra initiativet ”Styrket inddragelse af børn og unge i egen sag”, hvor ni kommuner gennemførte et lignende forløb.

En række af kommunerne har givet tilbagemeldinger på, hvordan de har oplevet at være en del af forløbet, og hvad de har fået ud af det. Kommunerne giver generelt udtryk for, at de er meget tilfredse med at have deltaget i initiativet, da forløbet har sat synlige og vedvarende aftryk på flere niveauer i deres praksis. Det gælder både den strategiske rådgivning og kompetenceudviklingen.

Ændrede strategier og retningslinjer

Konkret har den strategiske rådgivning til ledelsen især ført til en ændret praksis i forhold til:

 • Øget inddragende mindset
 • Forbedret fælles forståelse af børnesyn
 • Revidering af børne- og ungepolitik
 • Justeringer af retningslinjer og kvalitetsstandarder
 • Udviklingsplan, som sætter retning for en langsigtet implementering.

”…vi har talt om forandringer lige fra et politisk niveau, ønske om reformulering af ny børne- og ungepolitik til forandringer på praktikerniveau i selve arbejdet med socialt udsatte børn og unge.”

Praksisnære metoder fører til flere børnesamtaler

Også de metoder og tilgange, som myndighedssagsbehandlere og faglige ledere er blevet introduceret til, har sat aftryk i kommunernes praksis. Udbyttet af kompetenceudviklingsforløbet afspejles særligt i:

 • Øget fokus på barnets perspektiv
 • Anvendelse af metoder til fastholdelse af fokus på barnets perspektiv, eksempelvis ”barnet som konsulent”
 • Fast kadence for sparring på børnesamtaler ved teammøder
 • Brug af ”inddragelsesagenter”
 • Øget udbytte af børnesamtalerne
 • Flere afholdte børnesamtaler, der rækker ud over den lovpligtige inddragelse og kommunens oprindelige målsætninger
 • Fagligt boost og engagement.

”… det (forløbet) gav stof til eftertanke, men også en anden ro ind i børnesamtalerne, idet de, for mit vedkommende, hurtigt blev mere strukturerede. Samtidig blev man meget bevidst om sin egen rolle i en børnesamtale. (..) Jeg øver mig også rigtig meget på at stoppe op, og gå på opdagelse i barnets udsagn. Det giver rigtigt meget til samtalen, og man tvinges til at være i nuet, og ikke være så optaget af, hvad man skal stille af spørgsmål, næste gang…”.

De deltagende kommuner har også bidraget med forskellige opmærksomhedspunkter, som bruges i de nye forløb.

Alle citater kommer fra ledere og rådgivere fra de kommuner, som har deltaget i initiativet: ”Styrket inddragelse af børn og unge i egen sag”

Kontakt

Louise Elisabeth Madsen
Specialkonsulent
Kristoffer Vahl Møller
Specialkonsulent