Redskaber til inddragelse af børn og unge

På denne side finder du en introduktionspakke til Laura Lundys model for børneinddragelse. Desuden konkrete redskaber, som understøtter inddragelse af børn og unge på myndighedsområdet. Redskaberne tager udgangspunkt i det mindset, der præsenteres i Laura Lundys model for børneinddragelse.

Når børn og unge skal inddrages i egen sag, skal mange forhold tages i betragtning for, at det enkelte barn eller unge kan komme til orde og få indflydelse på de forhold, der vedrører deres liv. Arbejdet med reel inddragelse af børn og unge ud fra Lundys model for børneinddragelse, kræver både en forståelse for modellen som helhed samt modellens centrale elementer. Redskaber, der tilpasses det enkelte barn eller unge og den konkrete kontekst, kan understøtte, hvordan man i praksis kan inddrage alle børn og unge i egen sag.

Introduktionspakke til Laura Lundys model for børneinddragelse

Laura Lundys model for børneinddragelse tilbyder en systematik og centrale opmærksomhedspunkter til arbejdet med børneinddragelse. Lundys model peger på fire elementer, der skal være til stede for, at der er tale om reel inddragelse af børn og unge: Rum, Stemme, Tilhører og Indflydelse.

Nedenfor finder du en introduktionspakke til Laura Lundys børneinddragelsesmodel, hvor modellen udfoldes og omsættes til en myndighedskontekst. Introduktionspakken er primært målrettet børne- og ungerådgivere samt ledere på myndighedsområdet, men kan også inspirere andre fagområder.

Videnstemaet giver en introduktion til, hvordan man kan forstå og anvende Lundys børneinddragelsesmodel og de fire centrale elementer, som indgår i modellen: Rum, Stemme, Tilhører og Indflydelse. Videnstemaet tilbyder også en udfoldelde af hvordan børne- og ungerådgivere styrke inddragelsen i mødet med børn og unge med udgangspunkt i modellen.

Videnstema om Laura Lundys model for børneinddragelse

Redskabet, som er en plakat, angiver overordnet, hvordan man kan arbejde med henholdsvis rum, stemme, tilhører og indflydelse i Lundys model. For hvert element beskrives kort, hvordan man sætter indholdsmæssigt fokus for hvert element. Herefter angives tre handlingsanvisninger, der understøtter elementets fokus.

Laura Lundys model for børneinddragelse – plakat

Dette redskab har til formål at kvalificere overvejelserne om, hvordan barnet eller den unge inddrages i egen sag. Redskabet består af fire dialogkort med refleksionsspørgsmål relateret til de fire elementer rum, stemme, tilhørere og indflydelse fra Laura Lyndys model for børneinddragelse.

Hvordan inddrager jeg barnet eller den unge - dialogkort

Redskabet, som er et spørgeskema, har til formål at give barnet eller den unge mulighed for at fortælle rådgiveren om, hvordan barnet eller den unge oplevede mødet.

Hvordan jeg oplevede mødet – spørgeskema

Redskaber til inddragelse af børn og unge

Social- og Boligstyrelsen er i regi af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv i gang med at udarbejde og indsamle yderligere redskaber, som kan anvendes i praksis, når børn og unge skal inddrages i egen sag. Dette sker i et samarbejde med 9 nordjyske kommuner; Brønderslev, Vesthimmerland, Rebild, Frederikshavn, Hjørring, Thisted, Mariagerfjord, Morsø og Jammerbugt.

Redskaberne er eksempelvis interviewguides, samtaleskabeloner og svarskemaer. Redskaberne er kendetegnet ved at: 

  1. tage udgangspunkt i det mindset, der præsenteres i Laura Lundys model
  2. kunne anvendes til inddragelse af børn og unge i udsatte positioner
  3. understøtte et tidsvarende børnesyn
  4. være anvendelsesorienterede i forhold til myndighedsområdet i kommunerne.

Redskaberne vil være målrettet børne- og ungerådgivere samt ledere fra myndighedsområdet, der gerne vil skabe en større systematik omkring deres inddragelsespraksis. Redskaberne kan også inspirere andre fagområder. Der vil løbende blive tilføjet redskaber til siden her.

Dette redskab er et eksempel på et børnebrev, som kan forberede barnet eller den unge på et planlagt møde med en børne- og ungerådgiver. Brevet giver barnet vigtig information om mødet. Brevet giver samtidig barnet eller den unge mulighed for at gøre sig tanker og overvejelser over egen deltagelse i mødet. Der er mulighed for at informere børne- og ungerådgiver om disse overvejelser forud for mødet. På den måde kan brevet også støtte rådgiver i at etablere et rum, hvor barnet eller den unge føler sig tryg og har mulighed for at udtrykke sine synspunkter. 

Gør mig klar til mit møde

Spørgeskemaet er et eksempel på, hvordan børne- og ungerådgivere eller andre fagpersoner gennem konkrete spørgsmål kan spørge ind til, hvordan barnet eller den unge oplever forskellige situationer. Spørgeskemaet har til formål at give en stemme til de børn og unge, der kan have svært ved at udtrykke sig eller som ikke har lyst til eller mulighed for at udtrykke sig på et fysisk møde. Det har også til formål at forberede barnet eller den unge til et møde.

I eksemplet her handler spørgsmålene om barnets eller den unges oplevelser af hverdagslivet i familien. Spørgeskemaet bør tilpasses det konkrete barn eller ung og de situationer, som redskabet skal bidrage til at belyse, fx barnets oplevelser af hverdagslivet i skole, fritid eller de relationer, som barnet indgår i.

Hverdagsliv - Om at være hjemme

Redskabet anvendes til at samle op på et møde eller en samtale sammen med barnet eller den unge. Børne- og ungerådgiver og barnet eller den unge opsummerer sammen i slutningen af mødet og taler om, hvad der skal ske efterfølgende. Børne- og ungerådgiver og barnet eller den unge udfylder skabelon i dialogen. Redskabet sætter fokus på, hvad barnet eller den unge har talt med sine børne- og ungerådgiver om, og hvad der skal ske efterfølgende. Barnet eller den unge kan få opsamlingen med sig hjem. 

Hvad talte vi om - og hvad sker der nu?

Kontakt

Maria Winther Pedersen
Specialkonsulent