Laura Lundys model for børneinddragelse – målrettet myndighedsområdet

I dette videnstema kan du få inspiration til, hvordan myndighedsrådgivere og ledere kan styrke inddragelsen af børn og unge i praksis gennem Laura Lundys børneinddragelsesmodel.

Publikationen formidler eksisterende viden til inspiration i praksis. Publikationen belyser følgende temaer:

  • Hvordan man kan forstå og anvende Lundys børneinddragelsesmodel
  • Hvordan forstås de fire centrale elementer i Lundys inddragelsesmodel: Rum, Stemme, Tilhører og Indflydelse i en myndighedskontekst?
  • Hvordan børne- og ungerådgivere man arbejde med at styrke inddragelsen i mødet med børn og unge
  • Hvordan modellens elementer kobles med relevant lovgivning og internationale konventioner

Læs videnstemaet her

Udgivelsen udgør en del af en samlet introduktionspakke, der sigter mod at styrke inddragelsen af børn og unge i myndighedsarbejdet ved hjælp af en børneinddragelsesmodel.

De øvrige elementer i pakken er en plakat, der visualiserer de væsentligste pointer i modellen, dialogkort med refleksionsspørgsmål og et spørgeskema til at modtage feedback. Elementerne er en del af en større redskabssamling. 

Se redskabssamlingen her 

VIVE har videreudviklet og tilpasset Laura Lundys model i det, de kalder BIMO-modellen.

Læs mere på VIVEs hjemmeside