Videnstema: Inddragelse af børn og unge med handicap i egen sag

I dette videnstema kan du få inspiration til, hvordan man kan styrke inddragelsen af børn og unge med handicap i egen sag. Videnstemaet består af en publikation og en podcast.

Publikation

Publikationen formidler eksisterende viden til inspiration i praksis. Publikationen belyser følgende temaer:

  • Børn og unges oplevelser af at blive inddraget
  • Hvorfor skal vi inddrage børn og unge med handicap?
  • Hvordan kan man i organisationen styrke inddragelse af børn og unge med handicap?
  • Hvordan kan rådgiveren styrke inddragelsen i mødet med børn og unge med handicap?

Læs videnstemaet her

Podcasts

Podcastserien består af tre episoder. I dem giver forsker og underviser på socialrådgiveruddannelsen, Berit Juel Christoffersen sit perspektiv på, hvordan man kan styrke inddragelsen af børn og unge med handicap – både som organisation og som rådgiver i mødet med barnet eller den unge med handicap og i samarbejdet med forældrene. Det gør hun bl.a. ved at trække på viden fra projektet: Styrket inddragelse af børn og unge med psykiske funktionsnedsættelser.

Lyt til podcastene herunder eller i din favorit podcasttjeneste.

Et fælles børnesyn er afgørende – Inspiration til arbejdet med inddragelse på kommunalt niveau:

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Når du har lyttet til episoden er her to refleksionsspørgsmål, som kan være afsæt for det videre arbejde med at skabe fælles rammer og et fælles børnesyn på kommunalt plan:

  • Reflektér over hvilke børnesyn og handicapsyn der er fremherskende i jeres kommune.
  • Undersøg hvordan disse børnesyn afspejler sig i centrale styringsdokumenter og i de konkrete sagsskridt - giver det anledning til, at der skal udarbejdes et fælles og mere tidssvarende børnesyn?

Når inddragelse er svært – Inspiration til arbejdet med inddragelse i mødet med barnet:

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Når du har lyttet til episoden er her to refleksionsspørgsmål, som kan være afsæt for det videre arbejde med at styrke inddragelsen af børn og unge med handicap:

  • Reflektér over hvilke muligheder I har for allerede nu at styrke inddragelsen af børn og unge med handicap - herunder hvilke metoder til inddragelse der kan anvendes.
  • Overvej hvordan inddragelse også kan være en beskyttelse af barnet – og hvad det har af betydning i mødet med barnet.

Forældre er vigtige medspillere i inddragelsen - Inspiration til samarbejdet med forældrene:

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Når du har lyttet til episoden er her to refleksionsspørgsmål, som kan være afsæt til det videre arbejde med at styrke samarbejdet med forældrene:

  • Reflektér over hvordan forældre og netværk omkring barnet kan blive aktive medspillere i inddragelsen af det enkelte barn.
  • Overvej hvilke bekymringer forældrene kan have ved inddragelsen af deres barn, og hvad de kan være et udtryk for – og hvordan kan disse bekymringer håndteres i mødet med forældrene?

Transskriptioner

For dig der foretrækker at læse indholdet i podcastene, kan du finde transskriptioner af de tre dele her:

Læs her transkription af podcast - Første del

Læs her transskription af podcast - Anden del 

Læs her transskription af podcast - Tredje del 

Kontakt

Louise Daugaard Madsen
Fuldmægtig
Børne- og Ungehandicap