Videnstema: Inddragelse af børn og unge med handicap i egen sag

2023
Forside til Videnstemaet: Inddragelse af børn og unge i egen sag

Udgivelsen giver inspiration og handleanvisninger til, hvordan myndighedsrådgivere og ledere på børnehandicapområdet kan styrke inddragelsen af børn og unge med handicap i praksis. Udgivelsen udgør det ene element i et såkaldt videnstema, der også indeholder en podcastserie med tre episoder.

Børn og unge med handicap har, ligesom alle andre børn, ret til at blive inddraget i egen sag og øve indflydelse på forhold, der vedrører dem. Samtidig har inddragelse af deres perspektiver stor betydning for kvaliteten i sagsbehandlingen.

Børn og unge udtrykker også selv, at de gerne vil lyttes til og inddrages i beslutninger, der vedrører dem. Imidlertid oplever nogle børn og unge med handicap, at de kun i begrænset omfang bliver lyttet til og har indflydelse på deres egen sag.

Udgivelsen samler eksisterende viden, som kan inspirere til arbejdet med at styrke inddragelsen af børn og unge med handicap i praksis. Udgivelsen er bygget op om temaerne:

  • Børn og unges oplevelser af at blive inddraget
  • Hvorfor skal vi inddrage børn og unge med handicap?
  • Hvordan kan man i organisationen styrke inddragelse af børn og unge med handicap?
  • Hvordan kan rådgiveren styrke inddragelsen i mødet med børn og unge med handicap?

De fire temaer er kort beskrevet i udgivelsen med henvisning til andre publikationer, hvor man kan finde mere viden.

Podcast

Podcastepisoderne inspirerer på forskellig vis til, hvordan man kan styrke inddragelsen af børn og unge med handicap – både som organisation og som rådgiver i mødet med barnet eller den unge med handicap og i samarbejdet med forældrene.

Hør podcasten her