Hvordan inddrager jeg barnet eller den unge - dialogkort

Dette redskab har til formål at kvalificere overvejelserne om, hvordan barnet eller den unge inddrages i egen sag.


(Klik på billedet for stor version)

Redskabet består af fire dialogkort med refleksionsspørgsmål relateret til de fire elementer rum, stemme, tilhørere og indflydelse fra Laura Lyndys model for børneinddragelse.

Spørgsmålene understøtter overvejelserne om:

  • Hvordan der etableres et rum, så barnet eller den unge kan udtrykke sine synspunkter, håb og drømme.
  • Hvordan der gives passende information og faciliteter til, at barnet eller den unge får udtrykt sine synspunkter.
  • Hvordan det er de rette personer, der lytter til barnet eller den unges synspunkter.
  • Hvordan barnet eller den unges synspunkter bliver taget alvorligt, og at der handles relevant herpå.

Dialogkortene kan eksempelvis anvendes på teammøderne i børne- og ungeforvaltningen, hvor kortene kan understøtte refleksioner og overvejelser om inddragelse af børn og unge i praksis eller som forberedelse og sparring for rådgiveren (enten individuelt eller i makkerskaber) før en børnesamtale, og som efterrefleksioner efter en børnesamtale.  

Dialogkortene er udarbejdet i en version, så de kan printes, klippes ud og eventuelt lamineres og samles med en nøglering. Dermed kan de tages med i en fysisk version fx på teammøder, ved sagssparring eller lignende. 

Dialogkort

Hent et eksempel på redskabet her

Her kan du downloade et eksempel på redskabet, som du kan bruge som inspiration.

Hent et eksempel på redskabet her

Redskabet er inspireret af Tusla Child and Family Agency.

Du kan tilgå Tusla Child and Family Agency hjemmeside her

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her