Hvad talte vi om - og hvad sker der nu?

Dette redskab har til formål at samle op på en samtale eller et møde mellem børne- og ungerådgiver og barnet eller den unge. Redskabet skal understøtte, at børne- og ungerådgiver opsummerer, hvad der er talt om, og at barnet eller den unge får viden om, hvad der skal ske efterfølgende.

(Klik på billedet for stor version)

Redskabets funktion

Redskabet understøtter, at børne- og ungerådgiver eller andre fagpersoner, sammen med barnet eller den unge, får samlet op på, hvad der er talt om i samtalen eller på mødet. Det understøtter også, at børne- og ungerådgiver eller fagperson har en dialog med barnet eller den unge om, hvad der skal ske efterfølgende. Desuden understøtter redskabet barnet eller den unge i at forstå og huske, hvad der er talt om og aftalt.

Hvordan anvendes redskabet?

Børne- og ungerådgiver eller andre fagpersoner kan medbringe redskabet til mødet eller samtalen med barnet eller den unge. Ved afrunding af mødet/samtalen udfyldes redskabet sammen med barnet eller den unge.

Ved udfyldelse af redskabet er det vigtigt at sikre en fælles forståelse af, hvad der er drøftet, fx ved at spørge ind til, hvad barnet eller den unge gerne vil have skrevet ned og at anvende de ord og begreber, som barnet eller unge selv anvender. Hvis forslagene til det, der skal noteres ned, kommer fra børne- og ungerådgiver, er det en god ide at tjekke, at barnet eller den unge har den samme forståelse af det sagte. Det er også vigtigt at sikre en fælles dialog om og forståelse af, hvad der skal ske som opfølgning på mødet/samtalen. Barnet eller den unge får den udfyldte opsamling med hjem.

Børne- og ungerådgiver skal notere sit telefonnummer i redskabet, så barnet eller den unge efter mødet kan kontakte rådgiver ved behov. Børne- og ungerådgiver skal også notere sit navn og kan indsætte et billede af sig selv.

Børne- og ungerådgiver kan anvende redskabet sammen med en bred gruppe af børn og unge. Afhængig af barnets støttebehov kan der være behov for at tilpasse redskabet fx ved at reducere i mængden af information, ligesom der kan være behov for at anvende konkrete og korte sætninger, når redskabet udfyldes.  

Hvad talte vi om - og hvad sker der nu

Hent et eksempel på redskabet

Her kan du downloade et eksempel på redskabet, som du kan tilpasse til barnet eller den unge og den situation, som redskabet skal anvendes i. 

Hent et eksempel på redskabet her

Hent vejledningen til redskabet her

Eksempel på skabelon af "Hvad talte vi om - og hvad sker der nu?

Redskabet er udviklet med inspiration fra Københavns Kommune, Borgercenter Handicap. Den oprindelige version er præsenteret i publikationen: Inddragelse af børn og unge med autisme i egen sag – et inspirationsmateriale. Udgivet af Socialstyrelsen, november 2022.