Gør mig klar til mit møde - børnebrev

Dette redskab har til formål at forberede barnet eller den unge til et planlagt møde. Både til de praktiske omstændigheder omkring mødet og til barnets eller den unges deltagelse i mødet. Brevet giver barnet eller den unge mulighed for at gøre sig tanker og overvejelser om mødet. Der er også mulighed for at disse overvejelser kommunikeres til børne- og ungerådgiver forud for mødet, så rådgiver kan anvende barnets eller den unges overvejelser til at skabe et så trygt møde som muligt.

Redskabets funktion 

Børnebrevet er et brev, som børne- og ungerådgiver kan sende til et barn eller ung forud for barnets eller den unges deltagelse i et møde. I dette eksempel er der tale om et møde, som er planlagt.

Forud for planlægningen af et møde anbefales det at tale med barnet eller den unge om, hvor det vil være mest trygt at mødet afholdes, hvilke ønsker barnet eller den unge har til dagsordenen, om der er særlige personer, som barnet gerne vil have deltager i mødet etc.  

I dette eksempel på et børnebrev giver første side i brevet barnet eller den unge information om et allerede planlagt møde. Anden side i børnebrevet giver barnet eller den unge mulighed for selv at forberede sig på mødet. Dette ved hjælp af en række spørgsmål, som barnet eller den unge enten kan besvarer skriftligt eller tænke over. Barnets eller den unges egne tanker og overvejelser kan fungere som egen forberedelse, men det er også en mulighed, at barnet eller den unges tanker og overvejelser kommunikeres til rådgiver skriftligt eller mundtligt forud for mødet.

Hvordan anvendes redskabet 

Børne- og ungerådgiver udfylder første side i børnebrevet og indsætter eventuelt et billede af sig selv, som afsender på brevet. Rådgiver giver brevet til barnet eller den unge eller til en voksen, som barnet eller den unge er tryg ved. Det kan eksempelvis være barnets eller den unges forældre, en bisidder, lærer eller pædagog. Den voksne gennemgår brevets indhold med barnet eller den unge.

Side to er tiltænkt barnets eller den unges egne overvejelser og forberedelse til mødet. Barnet eller den unge kan enten bruge spørgsmålene som refleksionsspørgsmål og eventuelt tale med den involverede voksne om disse. Barnet eller den unge kan også svarer på spørgsmålene skriftligt eventuelt med hjælp fra den involverede voksne.

Det er vigtigt, at den involverede voksne, der gennemgår brevet og hjælper barnet eller den unge med forberedelsen, forstår, hvorfor forberedelsen er vigtig.

Det kan være relevant, at barnet eller den unge, eventuelt med hjælp fra den involverede voksne, kommunikerer sine overvejelser om mødet til børne- og ungerådgiver forud for mødet. Det kan eksempelvis ske ved:

  • at barnets eller den unges besvarelse af side to returneres til børne- og ungerådgiver
  • at den involverede voksne informerer børne- og ungerådgiver på barnets vegne
  • at rådgiver og barnet eller den unge taler sammen i telefonen om barnets/den unges besvarelser

På den måde kan brevet også fungerer som en vigtig del af børne- og ungerådgivers forberedelse til mødet med henblik på at skabe et rum, hvor barnet eller den unge føler sig tryg og har mulighed for at udtrykke sine synspunkter.

Gør mig klar til mit møde

Hent et eksempel på redskabet

Her kan du downloade et eksempel på redskabet, som du kan tilpasse til barnet eller den unge og den situation, som redskabet skal anvendes i.  

Hent et eksempel på redskabet her

Hent vejledningen til redskabet her

  Eksempel på skabelon til "Gør mig klar"

 

Redskabet er oversat og tilpasset efter aftale med TUSLA – Child and Family Agency. (2016) Tusla Child and Youth participation Toolkit.

                                                   

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her