Rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv tilbyder rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb til kommuner, der ønsker at styrke inddragelse af barnet eller den unge i sagsbehandlingen.

Rådgivningsforløbene består af to dele:

  • Et fagligt strategisk forløb til chefer, ledere og faglige nøglepersoner. Rådgivningen tilbydes ledelsen på tværs af myndigheds-udfører og almenområdet. Social- og Boligstyrelsen varetager rådgivning om styring, organisering og faglig udvikling og varetager opgaven med en tæt procesunderstøttelse. 
  • Et praksisnært kompetenceudviklingsforløb til medarbejdere og faglige ledere på myndighedsområdet. Børns Vilkår varetager opgaven med afholdelse af et praksisnært kompetenceudviklingsforløb målrettet myndighedsområdet. 

Rådgivningsforløbet retter sig mod chefer, ledere og faglige nøglepersoner på  myndigheds-,  udfører- og almenområdet. Kompetenceudviklingen er målrettet myndighedssagsbehandlere og relevante ledere.

Et rådgivningsforløb er af ca. 10-12 måneders varighed.

Rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløbet indeholder målrettet, individuel faglig strategisk rådgivning samt praksisnær kompetenceudvikling. Forløbet tilpasses kommunens behov og ønsker for en styrket inddragelsespraksis. Der tilbydes også løbende sparring på implementering og forankring af udviklingstiltag.

Rådgivningen sætter fokus på styringsgrundlag, organisatorisk rammesætning, og strategisk ledelse. Der fokuseres på tydelige styringsstrategier og implementering, for at sikre en systematisk og kvalificeret praksis for inddragelse af barnet eller den unge, familie og netværk.

Kompetenceudviklingen er målrettet myndighedssagsbehandlere og relevante ledere. Der fokuseres på praksisnær træning og feedback for at bevidstgøre og skærpe deltagernes forståelse af eget og kommunens børnesyn. Desuden arbejdes der med at styrke deltagernes kommunikative kompetencer til systematisk at forberede, afholde og følge op på samtaler med børn og unge.

Den løbende sparring på implementering og forankring sker i en proces, hvor kommunen i et ligeværdigt samarbejde med Social- og Boligstyrelsen udformer og gennemfører en implementeringsplan. Formålet er at understøtte bedre og langsigtede løsninger, der sikrer kvalitetsudvikling af kommunens praksis for inddragelse samt løbende følger op på denne.

*OBS* Der er desværre ikke flere pladser til et rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb for 2023-2024. Når der er pladser igen, vil det fremgå på denne side.

Deltag i et rådgivnings- og kompetenceforløb

Kontakt

Louise Elisabeth Madsen
Specialkonsulent
Kristoffer Vahl Møller
Specialkonsulent