Hverdagsliv: Om at være hjemme - spørgeskema

Dette redskab har til formål at give en stemme til de børn og unge, der kan have svært ved at udtrykke sig, eller som ikke har lyst til eller mulighed for at udtrykke sig på et fysisk møde. Det har også til formål at forberede barnet eller den unge til et møde.

Laura Lundys model med fokus på STEMME dimensionen

Redskabets funktion 

Et spørgeskema består af konkrete spørgsmål relateret til barnet eller den unges hverdagsliv. I det givne eksempel handler spørgsmålene om barnets eller den unges oplevelser af hverdagslivet i familien, og det er oprindeligt udviklet til et barn med autisme.

Spørgeskemaet kan efter behov også anvendes til andre målgrupper af børn og unge. Spørgsmålene skal i så fald tilpasses det konkrete barn eller ung og de situationer, som redskabet skal bidrage til at belyse, fx barnets oplevelser af hverdagslivet i skole, fritid eller de relationer, som barnet indgår i. Det er vigtigt at tilpasse spørgsmålene, så de er meningsfulde ift. det enkelte barn eller ung og den kontekst, skemaet anvendes i, og at barnet eller den unge forstår, hvorfor netop disse spørgsmål bliver stillet. 

Gennem spørgeskemaet kan fagpersoner få adgang til viden om, hvordan barnet oplever bestemte situationer i sit liv. Svarene på spørgsmålene giver et øjebliksbillede af barnets oplevelser. Der kan derfor være behov for at indsamle supplerende viden om barnet eller den unges perspektiv fx ved samtale med barnet eller den unge, hvor spørgeskemaet kan åbne op for en dialog om barnets eller den unges perspektiver. Det kan også være gennem samtale med nære voksne, der indtager barnets eller den unges perspektiv for på den måde at få barnets eller den unges stemme.

Hvordan anvendes redskabet? 

Fagpersonen tilpasser spørgeskemaet ved at formulere korte, konkrete spørgsmål til barnets eller den unges hverdagsliv, som kan krydses af, hvis barnet eller den unge kan genkende sig selv i spørgsmålene. Nogle steder kan barnet eller den unge uddybe med et skriftligt svar.

Spørgsmålene skal formuleres så kort og konkret, at barnet eller den unge kan forstå dem, evt. understøttet af piktogrammer. Spørgsmålene skal også tilpasses, så de spørger relevant ind til barnet eller den unges hverdagsliv og til det, som børne- og ungerådgiver eller fagperson gerne vil have belyst gennem inddragelsen. Det kan ske med afsæt i eksisterende viden om barnet eller den unge og den konkrete sag. Børne- og ungerådgiver eller fagperson kan desuden anvende sin generelle faglige viden om børn og unge i udsatte positioner og med handicap i sin formulering af spørgsmålene.

Det er vigtigt, at fagpersonen indledningsvist formidler formålet med spørgeskemaet til barnet eller den unge herunder, hvorfor netop de konkrete spørgsmål bliver stillet, og hvad svarene skal bruges til.

Spørgeskemaet kan fx anvendes på følgende måder:

  • Det kan udfyldes af barnet eller den unge på mødet (evt. med støtte fra en voksen)
  • Som forberedelse til et møde kan barnet eller den unge udfylde spørgeskemaet med de spørgsmål, som vil blive drøftet på mødet (evt. med støtte fra en voksen)
  • Det kan udfyldes af børn eller unge, der ikke har lyst til eller mulighed for at deltage i et fysisk møde. Et spørgeskema kan her være en alternativ vej til at få adgang til barnets perspektiv.
Om at være hjemme

Hent et eksempel på redskabet her

Her kan du downloade et eksempel på redskabet, som du kan tilpasse til barnet eller den unge og den situation, som redskabet skal anvendes i. 

Hent et eksempel på redskabet her

Hent vejledningen til redskabet her

Eksempel på skabelon til "Hverdagsliv: om at være alene hjemme"

 

Redskabet er udviklet med inspiration fra Autismecenter Nordbo, Inddragelse af børn og unge med autisme i egen sag - Et inspirationsmateriale

Her kan du læse inspirationsmaterialet 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her