Hvordan jeg oplevede mødet – spørgeskema

Dette redskab har til formål at give barnet eller den unge mulighed for at fortælle rådgiveren om, hvordan barnet eller den unge oplevede mødet.

(Klik på billedet for stor version)

Redskabet, som er et spørgeskema, bidrager til, at barnet eller den unge kan fortælle om sin oplevelse af mødet med rådgiveren. Herunder om barnet eller den unge oplevede at blive lyttet til, fik mulighed for at sige sin mening, ved hvem der skal lytte til barnets eller den unges synspunkter, og ved hvad der skal ske.

Redskabet kan anvendes ved afslutningen af mødet mellem barnet eller den unge og rådgiveren, hvor rådgiveren kan præsentere redskabet og give mulighed for at besvare spørgsmålene. Besvarelserne kan derefter gennemgås, for at barnet eller den unge har mulighed for at sætte ord på sine oplevelser af mødet, og for at rådgiveren kan uddybe, eksempelvis hvis barnet eller den unge oplever ikke at vide, hvad der nu skal ske. Tilbagemeldingerne fra barnet eller den unge kan ligeledes anvendes af rådgiveren til at forberede og målrette næste møde med barnet.

Det er en opmærksomhed, at nogle børn og unge kan have svært ved at udfylde spørgeskemaet, da det kan være svært at give direkte feedback til en person, som er i rummet sammen med én. Nogle børn og unge kan fx være nervøse for, at rådgiveren vil opleve det som kritik. Derudover er det en opmærksomhed, at skemaet indeholder 16 spørgsmål, hvilket for nogle børn og unge vil være for mange. Det kan derfor være nødvendigt, at tilpasse skemaet til  den enkelte.

Spørgeskema

Hent et eksempel på redskabet

Her kan du downloade et eksempel på redskabet, som du kan bruge som inspiration.

Hent et eksempel på redskabet her

Spørgeskemaet er udarbejdet med inspiration fra Hub na nÓg – Young Voices in Decision-making.