Rådgivning om overgreb

Som fagperson eller borger har du forskellige muligheder for rådgivning, hvis du har mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod et barn eller en ung.

Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge. Som voksne og fagpersoner har vi ansvaret for at beskytte børn og unge og bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver opmærksomme på og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

Det er kommunen, der har handleforpligtigelsen, hvis der er mistanke eller viden om overgreb mod et barn eller en ung. Det er derfor vigtigt at kontakte sin kommune, hvis man som fagperson eller borger er bekymret for, om et barn bliver udsat for overgreb.

Hos kommunen kan du få rådgivning om, hvad du skal gøre, hvis du er bekymret for et barn. Du kan også få at vide, hvordan du sender en underretning til kommunen.

SISO’s telefonrådgivning er lukket per 1. maj 2016. Som fagperson kan du i stedet henvende dig følgende steder og få rådgivning om overgreb:

  • Kommunen: Du kan få konkret rådgivning og vejledning hos din kommune, hvis du er bekymret for at et barn mistrives, eller hvis du har mistanke eller viden om overgreb mod et barn eller en ung. En del kommuner har desuden nedsat tværfaglige teams, hvor man kan drøfte sin bekymring i anonymiseret form. Det er en fordel, at fagfolk kontakter deres kommune for rådgivning, idet de der påbegynder dialogen med den myndighed, som har handleforpligtigelsen. 

Find din kommune

  • VISO - Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation - tilbyder rådgivning inden for det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISO er et tilbud til dig som fagperson i de sager, hvor du har brug for sparring, supplerende viden og rådgivning i forhold til at give borgeren den rette hjælp. 

VISO kontaktinformation

  • Regionale børnehuse: Børnehusene tilbyder konsultativ bistand til kommunale myndighedsrådgivere i konkrete sager, hvor der er mistanke eller viden om overgreb på et barn eller ung. Konsultationen foregår via telefonisk henvendelse til det børnehus, som kommunen er tilknyttet. 

Find dit børnehus

Underret om overgreb mod et barn eller en ung

Hvis du som fagperson er bekymret for, at et barn eller en ung er udsat for overgreb skal du sende en underretning til din kommune. 

Find din kommune

Hvis man som fagperson har indgivet en underretning om et barn eller en ung til den kommunale
forvaltning, men har en oplevelse af, at kommunen ikke iværksætter foranstaltninger, eller at barnet eller den unge ikke får tilstrækkelig hjælp, da kan der underrettes direkte til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har mulighed for at pålægge kommunalbestyrelsen at foretage de fornødne sagsbehandlingsskridt eller at træffe de fornødne afgørelser.

Underret til Ankestyrelsen

Kompetenceudvikling på området

Børnekataloget har et sort udbud af kurser og uddannelser, hvor du  kan få viden om og redskaber til håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb, herunder en faglig tilgang til tolkning af mulige tegn og reaktioner hos barnet eller den unge, der har været udsat for overgreb

Kurser og uddannelser via Børnekataloget

Som pårørende eller omsorgsperson kan du henvende dig en række steder og få råd og vejledning, hvis du har mistanke - eller viden om overgreb mod et barn eller ung:

  • Kommunen: Du kan få konkret rådgivning og vejledning hos din kommune, hvis du er bekymret for at et barn mistrives, eller hvis du har mistanke eller viden om overgreb mod et barn eller en ung. Det er kommunen, der har handleforpligtigelse i sager om overgreb mod børn eller unge. Det er derfor vigtigt at du kontakter din kommune og får hjælp. 

Find din kommune

  • VISO - Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation - tilbyder rådgivning fra nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område og specialundervisningsområdet. 

Rådgivning til borgere

Underret om overgreb mod et barn eller en ung

Hvis du som borger er bekymret for, at et barn eller en ung er udsat for overgreb, skal du altid sende en underretning til din kommune.

Find din kommune

Hvis kommunen ikke handler tilstrækkeligt hurtigt eller relevant på din underretning, kan du også underrette Ankestyrelsen. Ankestyrelsen kan gå ind i alle sager om særlig støtte til børn og unge, hvor kommunen ikke har truffet de i loven foreskrevne fornødne sagsbehandlingsskridt, eller hvor foretagne sagsbehandlingsskridt og trufne afgørelser ikke er foretaget eller truffet i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste. 

Underret til Ankestyrelsen

Det kan være svært at fortælle om et overgreb til andre. Men det er vigtigt, at du fortæller om det til en voksen. 

  • Fortæl det til en voksen: Hvis du fortæller om et overgreb til din lærer eller en anden voksen, du er tryg ved, så skal de sørge for, at du får hjælp.
  • Børnehuse: Et børnehus er et sted, hvor voksne samarbejder om at hjælpe børn og unge, der har været udsat for overgreb. Det er indrettet, så børn og unge kan føle, at det er et rart sted at være. 

Børnehuse

  • Børnetelefonen: Du kan også kontakte Børnetelefonen og få hjælp og vejledning. Her kan du tale med voksne, der er vant til at tale med børn og unge. Du kan få råd om, hvordan du får sagt det til en voksen. Du kan også få råd om, hvor du kan få hjælp. Det er gratis og anonymt (det betyder, at du ikke behøver fortælle, hvem du er). 

Børnetelefonen

  • Red Barnet: Hvis du har oplevet at få delt et intimt billede eller video af dig selv, uden at du har givet lov, kan du skrive til Red Barnet og få hjælp eller råd til, hvad du kan gøre. Red Barnets medarbejdere kan hjælpe dig til at få slettet kopier af billeder og videoer, som er blevet delt. De kan også hjælpe dig med at kontakte sociale medier eller at få fortalt det til en voksen. 

Slet Det

Hos Red Barnet kan du anonymt anmelde ulovlige seksuelle film og billeder af børn på internettet (børnepornografi).

Red Barnet gennemser alle anmeldelser og videresender dem til Rigspolitiet eller til hotlines i andre lande, så de ulovlige billeder bliver fjernet.

Anmeld ulovlige seksuelle billeder af børn

Senest opdateret 08-11-2021

Kontakt

Julia Kim Schweitzer
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her