Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb

Børn og unge, der er udsat for seksuelle overgreb, kan vise tegn og reaktioner på dette. Signalerne skal fagfolk kunne se, tolke og handle på i deres arbejde med opsporing af børn udsat for seksuelle overgreb. Her kan du læse mere om mulige tegn og reaktioner.

Der findes ikke entydige tegn og reaktioner på, at et barn eller en ung har været udsat for seksuelle overgreb. Barnet kan i sin adfærd vise tegn på mistrivsel, og det er derfor et vigtigt element i opsporingen af seksuelle overgreb mod børn, at fagfolk er i stand til at se, tolke og handle på børn og unges tegn og reaktioner på mistrivsel.

Nedenfor beskrives en række mulige tegn og reaktioner, symptomer og indikatorer på seksuelle overgreb. Tegn og reaktioner er opdelt i 3 kategorier: sociale og adfærdsmæssige tegn og reaktioner, fysiske tegn og reaktioner, og psykiske tegn og reaktioner. I hver kategori sondres mellem de tegn og reaktioner henholdsvis småbørn, mellemstore børn og teenagere kan udvise. Listen er ikke udtømmende.

 • Ændring i adfærd
 • Seksualiseret adfærd
 • Overdreven/tvangspræget onani
 • Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet ud over alders- og udviklingsmæssigt niveau
 • Koncentrationsvanskeligheder
 • Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres
 • Regredierende adfærd, babysprog
 • Udadreagerende, aggressiv adfærd, sparke, slå, bide
 • Hyperaktivitet
 • Følelse af frustration og vrede
 • Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder
 • umotiveret gråd
 • Koncentrationsvanskeligheder ift. leg og samvær med andre
 • Tavshed
 • Påførelse af selvforskyldt smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop eller billeder

Mellemstore børn vil udvise de samme sociale tegn og symptomer som småbørn. 

Herudover:

 • Indlæringsvanskeligheder, manglende koncentration
 • Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende, flirtende
 • Påfaldende påklædning
 • Begyndende selvdestruktiv adfærd
 • Tab af kompetencer
 • Begyndende udvikling af beskyttelsesstrategier
 • Mobning
 • Begyndende selvmordstanker

Teenagere vil udvise de samme tegn og symptomer som småbørn og mellemstore børn. 

Herudover:

 • Selvskadende adfærd, cutting, selvmordstanker og -forsøg
 • Spiseforstyrrelser
 • Alkohol og stofmisbrug
 • Udvise pseudomodenhed
 • Hemmelighedsfulde, skamfulde
 • Udvikling af specielt kropssprog, kropsholdning, gangart
Senest opdateret 23-03-2020

Kontakt

Julia Kim Schweitzer
Specialkonsulent

Hvis du vil vide mere...

Du kan også læse "Den professionelle tvivl", som er et vejledningsmateriale om tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge. 

Den professionelle tvivl

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her