Social- og Boligstyrelsen understøtter de danske børnehuse

Social- og Boligstyrelsen understøtter børnehusenes drift og det tværsektorielle samarbejde i børnehusene for at sikre at en kvalificeret høj faglig ensartet indsats i børnehusene udvikles og fastholdes i hele landet.

Social- og Boligstyrelsen yder faglig understøttelse og konsulentbistand til de danske børnehuse baseret på aktuel bedste viden. Social- og Boligstyrelsens initiativer består blandt andet:  

  • Implementering- og konsulentstøtte til børnehusene og deres driftskommuner
  • Understøttelse af de danske kommuner anvendelse af børnehusene i sager om overgreb
  • Facilitering af en række fælles videns og erfaringsmødefora på tværs af landets børnehuse og deres samarbejdspartnere
  • Facilitering af tværsektorielle møder mellem politi, kommune og børnehuse 
  • Udarbejdelse og udvikling af fælles faglige beskrivelser for de tværsektorielle indsatser i de danske børnehuse

Social- og Boligstyrelsen er desuden ansvarlig for det IT-baserede registreringssystem, som alle børnehusene indberetter til og behandler. Social- og Boligstyrelsen yder løbende support og sikrer en ensartet registrerings praksis på tværs af landet. Ligeledes behandler og formidler Social- og Boligstyrelsen nationale data fra systemet en gang årligt i form af årsstatistikken om de danske børnehuse.  

De danske børnehuse udgør rammen for det tværsektorielle samarbejde i sager om overgreb. Publikationen beskriver børnehusenes fælles faglige procedurer og arbejdsgange, når et barn udredes. 

Hent publikationen på nedenstående link:

Den Danske Børnehusmodel 

Senest opdateret 01-11-2021

Kontakt

Merete Bonde Jørgensen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her