Information og ansøgning

Social- og Boligstyrelsens videnscenter SISO tilbyder rådgivningsforløb til kommuner. Her kan du finde praktisk information samt ansøgningsskema til et rådgivningsforløb.

Social- og Boligstyrelsens videnscenter SISO tilbyder rådgivningsforløb til kommuner, der gerne vil arbejde med udvalgte områder inden for temaet overgreb mod børn og unge, eller som ønsker opkvalificering af hele eller dele af kommunens børne- og ungeområde, eksempelvis inden for skoleområdet eller myndighed.

Et rådgivningsforløb starter med en afdækning af kommunens organisatoriske rammer og nuværende praksis på overgrebsområdet. Afdækningen finder sted i et samarbejde mellem kommunen og SISO. Formålet med afdækningen er at kvalificere kommunens beslutninger i forhold til målsætning, målgruppe og rådgivningens indhold.

Herefter afholdes en eller flere konkrete rådgivningsdage med udgangspunkt i kommunens mål. Forløbet afsluttes med et møde, hvor der samles op på kommunens udviklingsproces og det fremadrettede arbejde drøftes. Der vil i forløbet være løbende fokus på, hvordan det sikres, at kommunen opnår en vedvarende effekt af rådgivningen.

Et rådgivningsforløb har en varighed på 8-12 måneder. Forløbet er gratis for kommunen. Dog skal der afsættes personalemæssige ressourcer til forløbets aktiviteter. Ansøgning til et forløb skal være besluttet på chefniveau.

Ansøgning om et rådgivningsforløb

Forud for ansøgning anbefales det, at der afholdes et indledende møde mellem kommunen og SISO. Formålet med mødet er at sikre en forståelse for, hvad et forløb indebærer for kommunen med henblik på at kvalificere kommunens beslutnings- og ansøgningsproces.

Hvis I vil vide mere om Social- og Boligstyrelsens rådgivningstilbud på overgrebsområdet, så kontakt projektleder Lis Toft Madsen på telefon 91 37 02 30 eller på mail litm@socialstyrelsen.dk.

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet

Ansøgninger behandles løbende. 

Kommunerne skal opfylde følgende betingelser for et fleksibelt rådgivningsforløb: 

  • Temaet og målgruppen for det fleksible forløb vurderes at ligge inden for rammerne af SISO’s rådgivning 
  • Beslutning om ansøgning om et fleksibelt forløb er taget på chefniveau 
  • Kommunen har forpligtet sig til at afsætte de nødvendige ressourcer til forløbet (den indledende afdækning, konkrete rådgivningsdage samt det afsluttende møde)

Modtager Socialstyrelsen flere henvendelser, end der er ressourcer til, vurderes ansøgningerne i forhold til følgende kriterier:

  • Kommunens motivation for at indgå i et rådgivningsforløb, f.eks. at ansøgningen rummer et eksplicit fokus på implementering og en vedvarende effekt af rådgivningen 
  • Kommunens behov for rådgivning, f.eks. at kommunen ikke tidligere har modtaget bistand fra SISO om forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb eller at kommunen vurderes at have særlige udfordringer på overgrebsområdet