Anbefalinger for god kvalitet i kommunernes indsats mod overgreb mod børn og unge

2023

Social- og Boligstyrelsens videnscenter SISO har udarbejdet en række anbefalinger til kommunernes arbejde med overgreb mod børn og unge.

Udgivelsen indeholder 15 anbefalinger til kommunernes praksis på overgrebsområdet. De henvender sig til både chefer, ledere og medarbejdere på børne- og ungeområdet.

Formålet med anbefalingerne er at understøtte kommunernes arbejde for at kvalificere forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge.

De 15 anbefalinger er opdelt i fire fokusområder: forebyggelse, opsporing, håndtering og kommunale beredskaber. De første tre fokusområder handler om den konkrete faglige praksis på børne- og ungeområdet, mens det fjerde har et styringsmæssigt fokus.

Nogle af anbefalingerne retter sig primært mod én eller enkelte faggrupper, mens andre henvender sig til det samlede børne- og ungeområde.

Alle anbefalinger er bygget op på samme måde:

• Anbefalingen
• Den primære målgruppe for denne anbefaling
• Den faglige begrundelse for anbefalingen ud fra forskningsmæssig og erfaringsbaseret viden
• Konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med anbefalingen i praksis – på organisatorisk, ledelses- og medarbejderniveau

Læs publikationen her

Der er desuden udarbejdet en plakat med et grafisk overblik over værdigrundlag, organisatoriske forudsætninger, fokusområder og anbefalinger. Plakaten kan printes i A4 eller A3 størrelse.

Se plakaten her