Definition og lovgivning om seksuelle overgreb mod børn og unge

Her finder du Social- og Boligstyrelsens definition af seksuelle overgreb mod børn og unge samt den relevante lovgivning inden for området.

Social- og Boligstyrelsen anvender nedenstående definition af seksuelle overgreb mod børn og unge:

Et seksuelt overgreb er en handling rettet mod et barn, hvor en voksen, et andet barn eller en ung i kraft af magt, ansvar eller ved at have opnået en tillidsfuld relation udnytter barnet til at indgå i seksuelle aktiviteter. Seksuelle overgreb skader barnet og bringer dets udvikling og sundhed i fare. Desuden skades barnets evne til at indgå tillidsfuldt i relationer og danne et positivt selvbillede.

Definitionen bygger på WHO's klassifikation fra 1999 (Meick et al. 2016).

§ 2, stk. 2: Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende handling.

§ 210. Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje med slægtning i nedstigende linje. Adoptionsforhold sidestilles med biologisk slægtskab.
Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje mellem søskende.

§ 216. Voldtægt.

§§ 219, 222, 223, 225. Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 år – dog 18 år, hvis barnet eller den unge er betroet til undervisning/ opdragelse.

§ 224, 225. Køb af seksuelle ydelser fra personer under 18 år.

§§ 226, 232, 234, 235. Blufærdighedskrænkelse (blotteri, beføling, beluring, verbal uterlighed) samt optagelse, besiddelse og udbredelse af fotos/film osv. af person under 18 år.

§ 243. Psykisk vold i nære relationer.

Senest opdateret 11-06-2020

Kontakt

Julia Kim Schweitzer
Specialkonsulent

Hvis du vil vide mere...

Du kan også læse "Den professionelle tvivl", som er et vejledningsmateriale om tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge. 

Den professionelle tvivl